TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Filosoofia ajaloo õppetool konverentsil Poolas

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
24.10.2016

Vanemteadur Roomet Jakapi, lektor Eduard Parhomenko ja magistrant Raul Veede esinevad rahvusvahelisel konverentsil "Berkeley, Kant, and Modern Philosophical Debates", mis toimub 27.-29. oktoobril Nicolaus Copernicuse Ülikoolis Toruńis. TÜ filosoofia osakond on ürituse kaaskorraldaja. Konverentsi teema on seotud uurimisprojektiga IUT20-5.

Konverentsi koduleht ja ajakava.

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Skandinavistid tähistavad sünnipäeva seminari, uue raamatukogu ja ühislauluga

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
18.10.2016

21. oktoobril peab Tartu ülikooli skandinavistika osakond sajakonna vilistlase, tudengi ja õppejõu seltsis oma 25. sünnipäeva. Selle puhul on avatud skandinavistika uute õpperuumide ning maailma keelte ja kultuuride kolledži raamatukogu uksed ning seminaril tulevad esitlemisele uued uurimisprojektid skandinavistika välisõppejõududelt. Õhtu lõpeb ühislaulmisega.

"Skandinaaviamaad näevad oma rolli maailmas demokraatia, inimvabaduste ning -väärikuse kaitsja lipulaevana. Kõige sellega vahetult seotud olemine aitab mõista avatud suhtumise jätkuvat aktuaalsust ka tänapäeva Eestis," kommenteeris skandinavistika olulisust osakonna juhataja Kristina Mullamaa. Ta lisas: "Meie üha multifunktsionaalsemas aegruumis on aga tänastel ja tulevastel skandinavistidel usutavasti üha rohkem ruumi ka oma oskuste rakendamiseks keele ja kultuuriga külgnevate valdkondade raames, nagu rahvusvahelised suhted, rahvusvahelised projektid ning loovuse ja ettevõtlusega seonduv."

Seminaril esinevad Tartu ülikooli skandinavistika professor Daniel Sävborg, Tartu ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži direktor Kersti Lepajõe, Rootsi suursaatkonna suursaadik Eestis, hr Anders Ljunggren, Kuningliku Norra suursaatkonna suursaadik Eestis, hr Dagfinn Sørli ja Põhjamaade ministrite nõukogu Eesti esindaja hr Madis Kanarbik jt.

Sünnipäevale on saabumas skandinavistika osakonna õppejõud, üliõpilased ning osakonnaga koostööd teinud suursaatkondade ja kultuuriorganisatsioonide esindajad.

Skandinaavia keelte õpetamise traditsioon algas Tartu ülikoolis tegelikult juba 1920. aastate lõpus, kui ülikoolis õpetas rootsi keelt lektor Nils-Herman Lindberg. Kolmkümmend aastat hiljem jätkas traditsiooni professor Paul Ariste ning alates 1960. aastatest hakati ülikoolis pakkuma kaheaastast intensiivõpet. Just sellest rootsi keele õppijate põlvkonnast on välja kasvanud paljud tuntud kultuuritegelased, õppejõud, sõnaraamatute- ja õpikute koostajad ning tõlkijad nagu Ülev Aaloe, Anu Saluäär, jt. Rootsi keele ja kultuuri huvi ja tundmisega on silma paistnud ka ajalooprofessor Helmut Piirimäe, diplomaat Margus Laidre ja ajaloolane Arvo Tering.

Skandinavistika kui osakond sai oma alguse aastal 1991, mil loodi saksa keele õppetooli juurde skandinavistika eriharu ning hakati rootsi, taani ja norra keeli õpetama põhierialana.  Rootsi, norra ja taani keelt on skandinavistikas õpetanud oma keelt emakeelena kõnelevad välislektorid ja professorid, kes on juba 1990. aastate algusest toonud endaga kaasa Skandinaaviamaade vaba vaimu ja demokraatlikke hoiakuid.

Osakonnas on 25 aasta jooksul kolmel erialal kirjutatud kokku 212 bakalaureusetööd, 35 magistritööd ja kolm doktoritööd.

Alates 2015. aastast kuulub skandinavistika osakond maailma keelte ja kultuuride kolledži koosseisu ja siin õpib praegu kõigil kolmel erialal kokku 53 bakalaureuseõppe üliõpilast ja neli magistranti.

Skandinaavia keelte õpetamist on aastata jooksul aktiivselt toetanud Rootsi instituut, Norra kõrghariduse rahvusvahelise koostöö keskus (SIU) ja Taani teaduse, tehnika ja innovatsiooni ministeerium. Erinevaid projekte ja kultuuriüritusi on toetanud ka skandinaaviamaade saatkonnad Eestis ja Põhjamaade ministrite nõukogu esindus Eestis.

Lisainfo: Kristina Mullamaa, TÜ skandinavistika osakonna juhataja, kristina.mullamaa [ät] ut.ee, 511 7138
www.maailmakeeled.ut.ee/osakonnad/skandinavistika-25

Kadri Kunnus
Tartu ülikooli avalike suhete peaspetsialist
Tel: +(372) 737 5509
Mob: +(372) 50 70 963
E-post: kadri.kunnus [ät] ut.ee (kadri.kunnus)virge.tamme [ät] ut.ee (@ut.ee)
www.ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Tulemas on konverents mitmekultuurilisest koolist

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
13.10.2016

Eesti Pagulasabil ja Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda huvilisi osalema konverentsil „Mitmekultuuriline kool – kuidas toetada õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid?“

Konverents toimub 21. oktoobril 2016 Tallinnas koolituskeskuses Punane Puu (Pirita tee 20P, 4. korrus; Viru ringist 7minutilise sõidu kaugusel)

Konverents on kavandatud toetama  nii neid koole, kuhu pagulaslapsed on juba õppima asunud, kui ka koole, kuhu rändetaustaga lapsi veel saabunud ei ole. „Arvestades, et Eesti eelistab Euroopa Komisjoni rändekava alusel võtta vastu kõige haavatavamas olukorras pagulasi, näiteks üksikvanemaid ja lastega peresid, on järgneva kahe aasta jooksul pagulasstaatuses laste ja noorte arv Eestis hüppeliselt tõusmas,“ märgib Eesti Pagulasabi projektijuht Ingi Mihkelsoo. Ta rõhutab,  et koolidel on võtmeroll pagulasstaatusega laste ja noorte haridustee võimalikult kiirel ja turvalisel jätkumisel. „Kes peaks olema rändetaustaga lapsele peamine kontaktisik koolis, kuidas selgitada kogu kooliperele pagulaslapse kooli õppima asumist, kuidas õpetada näiteks füüsikat ja ajalugu, kui laps veel ei räägi eesti keelt – see kõik vajab läbi mõtlemist juba enne, kui pagulaslaps esimest päeva kooli tuleb,“ selgitab Mihkelsoo.

Konverentsil jagavad teiste seas oma kogemusi Ameerika Ühendriikide  hariduseksperdid Anna Marie DiPasquale (New Hampshire’i Concord High School) ja ja Jodi Harper (New Hampshire’i Granite United Way BRING IT!!! programmi esindaja), kes tegelevad uussisserändajate toetamisega sealses koolikeskkonnas. Konverents vaatleb ka Eesti kogemust mitmekultuurilisuse ja usulise mitmekesisusega arvestamisega koolis ning võimalusi rändetaustaga õpilaste toetamiseks. Sotsiaalpedagoog  Iiri Saar analüüsib kultuurilise ja usulise mitmekesisusega kooliruumis arvestamise võimalusi ning Aune Valk, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja  tutvustab kultuuridevahelist õpet mitmekultuurilises koolis.

Palun andke oma osalemisest teada hiljemalt 17. oktoobriks siin: https://goo.gl/forms/lr1Zh48Eft1rOKFI3

Täpsem lisainfo ja ajakava: http://www.eetika.ee/et/konverents-mitmekultuuriline-kool-kuidas-toetada-opilasi-lapsevanemaid-opetajaid

Konverentsi korraldavad Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konverentsi toetavad Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Eestis ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

Pilt: Prawny at FreeDigitalPhotos.net

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

2016. aasta selge sõnumi võitjad

EKI uudised

Pressiteade 13.10.2016

 

Selle aasta selge sõnumi auhinna saavad X-tee tutvustus, õpik „Eesti keele allkeeled“, video „Muuda auto suitsuvabaks“ ning Maksu- ja Tolliamet oma tegevusega. Auhinnad antakse võitjatele üle 13. oktoobril, rahvusvahelisel selge keele päeval Energia Avastuskeskuses. Võitjaid tervitab patroon Eiki Nestor.

Parima selge sõnumiga tarbeteksti auhinna pälvib Tiit Hennoste ja Karl Pajusalu õpik „Eesti keele allkeeled“. Autorite sõnul on kõik eesti keele allkeeled (kirjakeel, suuline keel, argikeel, netikeel jm) meie emakeele rikkus.

Tarbeteksti kategoorias märgiti ära Ly Seppel-Ehini „Ööülikooli“ loeng „Laps ja lill, lammas ja legonindžagod“, Indrek Koffi ja Liisa-Ly Pakosta teabetrükis „Kirjad lapsevanemale“, Vilja Kiisleri arvamuslood ning Politsei- ja Piirivalveameti väljakutsete maraton Facebookis.

Parima selge sõnumiga tarbepildi auhind antakse Tervise Arengu Instituudi videole „Muuda auto suitsuvabaks“. Video sõnum on sõnadetagi selge: suitsetamisel eralduvad ained mürgitavad ka suitsetaja lapsi jt lähedasi.

Tarbepildi kategoorias märgiti ära põrandamäng „AGA MINA“, Tallinna Loomaaia plaan ja Tartu Ülikooli uuendatud raamatukogu plaan.

Parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga on Riigi Infosüsteemi Ameti loodud X-tee tutvustus.Video selgitab lühidalt ja arusaadavalt, kuidas toimib turvaline internetipõhine andmevahetus riigiasutuste infosüsteemide vahel.

Samas kategoorias leidsid äramärkimist koduleht tarkvanem.ee, video „Ega puit ennast ise mööbliks tee“ ja Kalamaja Avatud Kooli idee tutvustus.

2016. aasta selge sõnumi edendaja on Maksu- ja Tolliamet. Oma tegevust kirjeldab amet järgmiselt: „Ka dokumenti on võimalik koostada nii, et see on lihtsasti loetav ja viisakas suhtlusstiilis. Lihtsus ja arusaadavus nii sisus kui ka vormis on aastatega muutunud üheks meie ameti strateegiliseks suunaks.“

Edendaja kategoorias märgiti ära Ülle Madise selge väljendus avalikus suhtluses ja Päästeameti kampaaniad.

Võistluse eriauhinna pälvib SEB Panga ja SEB Elu- ja Pensionikindlustuse tegevus kliendiinfo selgemaks ja sõbralikumaks muutmisel.

2016. aasta selge sõnumi võistlustöid hindas Eesti Keele Instituudi, Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse, Eesti Keeletoimetajate Liidu, Eesti Kujundusgraafikute Liidu, Eesti Disainerite Liidu, E-riigi Akadeemia ja OÜ Spurt esindajatest koosnev žürii.

Galast teeb otseülekande Postimees.


selge sõnumi veebileht                              

selge sõnumi FB                                         

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Aastapäeva auks avatakse Türgi näitus

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
13.10.2016

Türgi Vabariigi 93. aastapäeva puhul avab Türgi Vabariigi suursaadik Hayriye Kumaşcıoğlu Lossi 3 õppehoone trepigaleriis fotonäituse “Türgi”.

Fotonäitus Türkiye toob meieni Türgi ikoonilisi loodusvaateid ja linnaprofiile, mis räägivad selle maa jätkuvast aktiivsusest ajaloo kujundamisel. Kappadookia kummalised maastikud ning Nemrudi mägi jutustavad kadunud rahvastest, kes tänaseni Türgi mentaliteeti kujundavad. Istanbuli turud ja kindlustused annavad tunnistust elujõulisusest ning kohanemisest. Eelmisel aastal valminud kolmas sild üle Bosporuse väina on toonud Väike-Aasia meile taas sammukese lähemale. Fotod on pärit Türgi kultuuri- ja turismiministeeriumi arhiivist.

Näitus avatakse 18. oktoobril algusega kl 16.30 Lossi 3 õppehoone trepigaleriis ning jääb avatuks 7. novembrini.

Seejärel on kõik huvilised kl 18 (Lossi 3-307) oodatud vaatama Türgi mängufilmi "Nadide Hayat” (2015, Çağan Irmak). Film nimega "Unikaalne elu" räägib keskealisest lesest Nadidest, kes ei leia tühjaks jäänud kodus elule rakendust. Ta ei rahuldu kogukonna eeldustele vastavalt naiste käsitööringides ja laulukooris osalemisega, ta soovib elult midagi enamat. Ühel päeval loeb ta ajalehekuulutust, mis viib ta hoopis teistlaadi kursusele ning elu võtab sootuks teise pöörde. Filmile järgneb arutelu.

Teine mängufilm, "Unutursam Fısılda” (2014, Çağan Irmak), on kavas 24. novembril algusega kl 18.00 (Lossi 3-307). "Kui unustan, siis sosista" räägib kahest õest, Haticest ja Hanifest, kes on täiesti erineva iseloomuga ning see määrab ka nende erineva elukäigu. Elavaloomulisest Haticest saab popstaar, Hanife kirjutab sahtlisse luuletusi. Armumine samasse noormehesse lööb suhted sassi. Hatice haigestumine Alzheimerisse muudab kõik.

Käesoleval semestril türgi keelt ja kultuuri õpetav Helen Haas ootab näituse avamisele ja filmiõhtutele lisaks oma kursuse tudengitele väga ka Türgi päritolu vahetusüliõpilasi. Lisaks sellele, et võõrsil olles on alati meeldiv näha ja kuulda, kui palju teavad kohalikud Türgi kultuurist, saavad välisülõpilased anda aruteludel oma panuse ja tutvustada Türgit oma vaadetest lähtuvalt.


Üritused on tasuta ning kõik huvilised on oodatud!


Lisainfo:

Helen Haas (helen.haas [ät] ut.ee)
türgi keele õpetaja

Kätlin Lehiste (keeled [ät] ut.ee, 737 5358)
juhiabi

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Klassikalise filoloogia emeriitprofessor Anne Lill tähistab oma 70. sünnipäeva Euripidese tragöödiate tõlkega

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
11.10.2016

Kolmapäeval, 12. oktoobril kl 15 esitletakse Tartu Ülikooli kunstimuuseumis Euripidese tragöödiate tõlkekogumikku. Klassikalise filoloogia emeriitprofessori Anne Lille eestinduses ilmuvad ühtede kaante vahel Euripidese tragöödiad "Iphigeneia Aulises" ja "Iphigeneia tauride juures". 

Iphigeneia-tragöödiad on Trooja sõja lood, millest esimene näitab sündmusi vahetult enne sõda ja teine pärast sõja lõppu. Konflikti põhjustavad eetilised probleemid: meeste jaoks au ja kuulsus, naistele humaansus ja pereväärtused. Isiklik auahnus ja pettus vastanduvad lojaalsusele ja aususele. Kas eduka sõjakäigu nimel suudab isa ohverdada oma tütre? Kas patriotism õigustab ebainimlikkust? Kõlama jääb idee sõja ebainimlikkusest ja julmusest.

Uue antiigitõlke esitlus on pühendatud professor Anne Lille 70. sünnipäevale, mis on 15. oktoobril. Koha peal on võimalik juubilari õnnitleda. Osalejatele pakutakse suupisteid ja keelekastet.

Üritust toetavad TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ning TÜ kirjastus.

Lisainfo:

Ivo Volt, TÜ klassikalise filoloogia lektor, TÜ kirjastuse peatoimetaja
5271764
Ivo.Volt [ät] ut.ee

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Näitus "Aristoteles - 2400 aastat filosoofiat"

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
10.10.2016

Kevadel Tartu Ülikooli raamatukogus olnud näitust "Aristoteles – 2400 aastat filosoofiat" saab nüüd näha Philosophicumi (Jakobi 2) III korruse koridoridorides (algab raamatukogu poolsest koridori otsast ja jätkub ka Toome tiivas).

Näitus on pühendatud vanakreeka filosoof Aristotelese (384-322 eKr) õpetusele ja tema pärandile Euroopa ja Eesti filosoofias. UNESCO on 2016. aasta kuulutanud Aristotelese mälestusaastaks, sest tänavu möödub tema sünnist 2400 aastat.

Näituse koostajad: Janika Päll, Kaspar Kolk, Ülle Mölder, Moonika Teemus, Meelis Friedenthal, Eve Valper (Tartu Ülikooli raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond, teaduskeskus), Eduard Parhomenko ja Riin Sirkel (Tartu Ülikooli filosoofia osakond, Vermonti ülikool).

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Konverents võtab vaatluse alla multikultuurilise Kanada

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
10.10.2016

8. oktoobril 1971 kuulutas Kanada peaminister Pierre Trudeau multikultuurilisuse riigi ametlikuks poliitikaks. Selle ajaloolise sündmuse tähtpäevast ajendatuna toimub

15. oktoobril 2016 Tartu Ülikooli peahoone aud. 139

Kaheksas rahvusvaheline Kanada uuringute Tartu konverents

“National and Cultural Imagining: Forty-five Years of Multiculturalism.”

Konverentsi eesmärgiks on uurida Kanada ühiskonda, kultuuri ning enesekujutlust multikultuurilisuse ajastul. 

Trudeau märgilise tähtsusega sõnavõtul on eellugu, kuna varasem käsitlus Kanadast kui kahekultuurilisest ja kakskeelsest maast hakkas vähehaaval teisenema juba varem. Uut lähenemist tähistanud rajajoone tõmbamisele nelikümmend viis aastat tagasi on aga järgnenud mõtteviisi muutumise aeganõudev protsess. Selle käigus on ettekujutus Kanadast järjest enam hakanud hõlmama üha rohkemaid Kanadas elavaid eri päritolu inimesi, nende panust, maailmanägemist ning kogemust. Samas on jätkunud jagatud alusväärtuste ja ühisosa määratlemine. See areng on mõjutanud kõiki Kanada ühiskonna ja kultuuri valdkondi.

Kõnelejad Kanadast, Eestist, Lätist, Leedust ja Venemaalt käsitlevadki nende valdkondade erinevad aspekte.

Konverentsi avavad Kanada saatkonna asjur ja asejuht Beth Richardson ning Maailma keelte ja kultuuride kolledži asedirektor Tanel Lepsoo.

Plenaarettekande peab poliitika- ja õigusfilosoof, Kanada McGilli ülikooli professor ning tervise- ja sotsiaalpoliitika instituudi direktor Daniel Weinstock, kes analüüsib oma ettekandes “Canadian Multiculturalism: Juridical, not Political” multikultuurilisuse teooriaid ja praktikat. Järgnevad ettekanded vaatlevad multikultuurilisuse ajalugu ja vastuolusid, paljutahulist Kanada kirjandust, käsitlusi keelest ning poliitikuid ja poliitikat.

Kava ja teesid leiate TÜ anglistika osakonna konverentside kodulehelt: http://www.maailmakeeled.ut.ee/et/osakonnad/anglistika/konverentsid

Konverentsi korraldavad TÜ anglistika osakond ja Kanada uuringute keskus koostöös Kanada saatkonna ning TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnaga. Konverents on ühtlasi osa Balti riikide roteeruvate Kanada uuringute konverentside traditsioonist, mis sai alguse 2002. aastal. Sellest koostööst on kujunenud oluline foorum regiooni Kanada uuringute teadlastele ja õppejõududele ning üliõpilastele.
 

Lisainfo:

Eva Rein
konverentsi peakorraldaja
TÜ anglistika osakond ja Kanada uuringute keskus
737 5218
eva.rein [ät] ut.ee

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
Eesti keelenõukogu

Nimevõistluse võitjad on selgunud

Eesti keelenõukogu

Võistluse "Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi" auhindade kätteandmine toimus 7. oktoobril 2016 Eesti Keele Instituudi suures saalis.

Võitjad selgitati välja neljas kategoorias: tööstusettevõte, teenindusettevõte, vabaühendus ning aasta uustulnukas.

loe edasi

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

Valminud on veebisõnastik „Alamsaksa laensõnad eesti keeles“

EKI uudised

Eesti Keele Instituudis esitletakse kolmapäeval, 12. oktoobril kell 16.00 uut veebisõnastikku „Alamsaksa laensõnad eesti keeles“, mille on koostanud murdeuurija dr Jüri Viikberg.


Sõnastik on esimene katse võtta ammendavalt kokku eesti keelde laenatud ja sellesse püsima jäänud alamsaksa laenud, mis moodustavad eesti keeles ühe arvukaima laensõnarühma.


Alamsaksa laenud peegeldavad keskaegse Euroopa elukorralduse tulekut Eestimaale. Alamsaksa ja eesti laenusuhetega on tegeldud pikemat aega, millest annavad tunnistust rohked uurimused nii kodu- kui ka välismaa keeleteadlastelt (nt Paul Ariste, Robert Hinderling, Helgi Liin, Gustav Must, Raimo Raag). Alamsaksa laenude hulgaks on ÕS-i sõnavara alusel arvestatud 1983. aastal 771–850 ja 2013. aastal 476–659 laentüve. Käesolev sõnastik hõlmab 1150 kirja- ning murdekeele sõna (mitte tüve), neist enamik sugenenud kultuurikontaktidest ja lisandunud eesti keelde 13.–17. sajandil.


Kõigi laensõnade päritolu ei ole üheselt kindel ja selles vallas leidub veel omajagu küsimärke. Et võimaldada alamsaksa laenuvõimaluse paikapidavuses veenduda või kahelda, on sõnastikku hõlmatud hulk olulist taustainfot. Laenusuhete vanust ja laensõnade omaksvõttu iseloomustavad nende levik vanas kirjakeeles, eesti murretes ning naaber- ja sugulaskeeltes. Kaasatud ajalooline ja keeleline aines võiksid julgustada väljaandega tutvuma nii keele- kui ka kultuurihuvilisi.

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

7. oktoobril toimub EKIs Eesti Keelenõukogu nimeseminar

EKI uudised

7. oktoobril toimub Eesti Keele Instituudi Eesti Keelenõukogu nimeseminar. Lisainfot vt siit. 

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Luc van Doorslaeri (CETRA, Belgia) külalisloeng "Translation is much more than translation", kolmapäeval, 12. oktoobril, 14.15 Jakobi 336

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
06.10.2016

Järgmisel kolmapäeval, 12. oktoobril algusega kell 14:15 (meie tavapärase valdkonnaseminari ajal) külastab meie osakonda tänapäeva üks juhtivaid tõlketeadlasi Luc van Doorslaer (CETRA, Belgia) ja peab loengu teemal „Translation is much more than translation“, mis käsitleb tõlke mõiste piiritlemist ja lähenemist semiootikale. Kohtumine toimub aud. 336. Kõik on oodatud!

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI keeleürituste kalender

20 läänemeresoome sügiskonverentsi Võrus

EKI keeleürituste kalender
Nimetus: 20 läänemeresoome sügiskonverentsi Võrus
Toimumiskoht: Võru Kannel / Võru
Kategooria: Keelekalender
Kuupäev: 27. oktoober 2016 - 29. oktoober 2016
Algusaeg: 12:00
Kirjeldus:

Konverentsil käsitletakse läänemeresoome keele, kultuuri ja piirkonna hetkeolukorda, kuid pilke heidetakse ka minevikku. Konverentsi peaesinejateks on soome-ugri keelte uurija Riho Grünthal, keelepoliitika uurija Anitta Viinikka-Kallinen, liivi keele uurija Eberhard Winkler, arheoloog Valter Lang ja folklorist Andreas Kalkun. Lisaks kutsutud külalistele astuvad Soome ja Eesti teadlased üles põnevate ettekannetega läänemeresoome keelte ning kultuuri kohta. Ettekannetes tulevad vaatluse alla karjala, liivi, isuri, vadja, vepsa, võro, seto, eesti ja soome keel ning rahvaluule, käsitletakse nii keelepoliitikat, -struktuuri kui ka -õpet ning tutvustatakse arvuti rolli ja pakutavaid võimalusi tänapäevases keeleuurimises.

Kava http://wi.ee/et/tegemised/konverents-2/

Konverentsile saab registreerida 15. oktoobrini aadressil https://form.jotformz.com/71763141648

Konverentsi korraldavad Võru Instituut, Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse osakond ning keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool.

Konverentsi toimumist toetavad riiklik programm „Eesti keel ja kultuurimälu II (2014–2018)“ ning Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

Lisainfot saab Helen Pladolt

aadressil helen.plado@ut.ee

telefonil +372 528 9139.

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Keeleseminar jätkub 4. oktoobril Leo Võhandu loenguga “Jakob Linzbach - tunnustamata mõttehiiglane Eesti minevikust", 16.15 Jakobi 2-306

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
03.10.2016
Loengusarjas “Keele sajand: Saussure, Linzbach, Jakobson” on oktoobris kavas:
 
04.10 Leo Võhandu "Jakob Linzbach - tunnustamata mõttehiiglane Eesti  minevikust"
11.10 Ekaterina Velmezova "Saussure (re)discovered"
18.10 Jaan Ross "Muusika ja keele suhetest"
25.10 Elin Sütiste "Dünaamiline Roman Jakobson"
 
 TÜ semiootika osakonna, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi ja Eesti Semiootika Seltsi koostöös ellu viidav loengusari “Keele sajand: Saussure, Linzbach, Jakobson” tähistab Ferdinand de Saussure’i teose “Üldlingvistika kursuse” ja Jakob Linzbachi teose “Filosoofilise keele printsiipidest” ilmumise 100. aastapäeva ning Roman Jakobsoni 120. sünniaastapäeva.
Loengusarjas pakutakse erinevaid vaateid nende kolme suure mõtleja säravamatele ideedele või seni avastamata tahkudele, ent ka keele ja keelelisuse erinevatele aspektidele üldisemalt.
 
Sarja loengu toimuvad igal teisipäeval kl 16-18 Jakobi 2-306.
 
 
Kõik huvilised oodatud!
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Emakeeleõpetajate sügiskonverents "Õppijakeskne emakeeleõpetus"

TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
03.10.2016

Konverents toimub  14. oktoobril 2016. aastal Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi Peeter Põllu saalis (Tartu, Munga 18).

 

9.30–10.15   Registreerumine ja tervituskohv

10.15–10.25 HTMi keeleosakonna esindaja tervitus

10.25–10.35 HTMi õpetajaosakonna täienduskoolituse info emakeeleõpetajatele (HTMi õpetajaosakonna asejuhataja Vilja Saluveer)

10.35–10.40 Tartu ülikooli täienduskoolitused (TÜ õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja Anne Raam, projektijuht Triinu Laar)

10.40–10.45 Tallinna ülikooli täienduskoolitused (TLÜ Õpetajate Akadeemia arendusjuht   Reili Pae)

10.45–10.50 “Võistulugemise “Hansenist Tammsaareni” tutvustus” (TÜ Narva kolledži                       assistent Enda Trubok)

10.50–11.00 “Esseevõistluse "Heategu läbi minu silmade" tutvustus”                                                    (Lions klubi liige Arne  Sõna)

11.00–11.05 “Kirjanduse olümpiaad” (TÜ lektor Andrus Org)

11.05–11.10 “Lingvistikaolümpiaad” (TÜ lektor ja teadur Miina Norvik)

11.10–11.15 Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi teated (Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse  liige Ivika Hein)

11.15–11.35 "Tulevikuoskused emakeeletunnist" (Eskolanmäe kooli emakeeleõpetaja  Hanna-Kaisa Minkkinen)

11.35–11.55 “Eesti keele ja kultuuri õpe heterogeenses rühmas” (Helsingi koolide eesti keele  õpetaja Koidu Oja)

11.55–12.45 Lõunasöök

12.45–13.05 “Emakeeleõpe väljaspool tavapärast klassiruumi – milleks, kus ja kuidas?”    (ERMi haridusprogrammi projektijuht Kristiina Sirkel)

13.05–13.35 “Emakeeleõpe avatud õpiruumis” (Tartu Hansa kooli õpetaja Kädi Krillo)

13.35–13.55 “Õppevara tänapäevases koolis” (TLÜ lektor Helin Puksand)

13.55–14.00 Jagunemine töötubadesse

14.00–15.00 Töötoad

                     I töötuba “Emakeeleõpe avatud õpiruumis”

                     II töötuba “Õppevara tänapäevases koolis”

                     III töötuba „Mitmikkirjaoskuse arendamine”

                     IV töötuba „Eesti keele ja kultuuri õpe heterogeenses rühmas“

15.00–16.00 Töötubade kokkuvõtted

16.00–16.15 Vaba mikrofon ja konverentsi lõpetamine

 

Ajakavasse võib tulla väiksemaid muudatusi.

 

 

Päeva jooksul on võimalik tutvuda kirjastuste uuema õppevaraga.

 

Konverentsi moderaator on TÜ eesti kirjanduse lektor Andrus Org.

 

Konverentsi korraldab Tartu ülikool haridus- ja teadusministeeriumi toel.

 

Lisainfo:

 

Triinu Laar

triinu.laar [ät] ut.ee

+372 5301 2257

 

Tiina Auling

tiina.auling [ät] ut.ee

+372 514 2307

 

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

Keeleinstituudi säilimisest iseseisva riigiasutusena (28.09.2016)

EKI uudised

28. septembril toimus EKI teadusnõukogu koosolek, millel arutati olulise teemana instituudi staatust. Ajakirjanduses avaldatud uudiste põhjal on selgunud, et taas on päevakorral teadusasutuste ühendamine. EKI puhul on andnud oma soovituse teadus- ja arendusnõukogu (ühendada EKI Tartu Ülikooliga) ja Eesti keelenõukogu (säilitada EKI staatus iseseisva asutusena).

EKI jääb kindlaks, et jätkamine iseseisva teadus- ja arendusasutusena võimaldab instituudile antud, riigikeele toimimist kindlustavate ülesannete täitmist parimal moel. Toetame ka Eesti keelenõukogu seisukohta, et erinevate keeleasutuste ülesandeid ning koostööd ja tegevuste jaotust on vajalik põhjalikult arutada, kaasates sellesse avalikkust.

Eesti Keele Instituudi pressiteade 28.09.2016

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Konverents "Tartu Ülikooli legendid: Richard Kleis 120"

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
28.09.2016

6. oktoobril 2016 möödub 120 aastat Tartu Ülikooli kauaaegse antiikkirjanduse ja ladina keele õppejõu Richard Kleisi sünnist. Ajaloolase ja klassikalise filoloogi haridusega Kleis oli enne II maailmasõda Tartu Treffneri kooli ladina keele õpetaja ning sõjaeelsete Eestis ilmunud tähtsamate teatmeteoste koostaja ning väljaandja ("Eesti biograafiline leksikon" 1926-1929, "Eesti avalikud tegelased" 1932, "Eesti entsüklopeedia" 1932-1937). 1944-1950 ning 1954-1978, kokku 30 aastat töötas ta Tartu Ülikoolis, õpetades antiikkirjandust, ladina keelt ja ajalugu. Õpetamistöö kõrvalt valmisid Kleisi initsiatiivil ja kaastööl "Võõrsõnade leksikon", "Ladina-eesti sõnaraamat", Henriku Liivimaa kroonika kommenteeritud tõlge eesti keelde, ladina keele ja antiikkirjanduse õpikud, "Antiigileksikon", samuti sõjajärgse eesti entsüklopeedia ENE väljaanded, mille peatoimetuses ta oli ja kuhu ta kirjutas ligi 200 artiklit.

Richard Kleis oli aktiivne antiikkirjanduse tõlkija ja eestindas 1964.a. ilmunud "Kreeka kirjanduse antoloogia" ning 1971. a. ilmunud "Rooma kirjanduse antoloogia" jaoks ridamisi katkendeid ajalooproosa autoreilt (Herodotos, Thukydides, Livius, Tacitus jpt).

Richard Kleis oli üks neist, tänu kelle missioonitundele säilis huvi antiikaja ja klassikalise filoloogia kui teaduse vastu ka neil nõukogulikel kümnendeil, kui seda ülikooli ametlikes õppekavades ei olnud. Oma igapäevatöö järel õhtuti juhendas Kleis neid, kes tundsid huvi rooma ja kreeka kultuuri vastu, uurides ja selgitades noorema põlvkonna huvilistele antiikautorite teoseid.

Richard Kleisi sünniaastapäeval toimub Tartu Ülikooli kunstimuuseumis mälestuskonverents, kus käsitletakse mõningaid aspekte tema elust üliõpilasena Peterburis, keerukaid sõjajärgseid aastaid, aga ka Kleisi kui tõlkijat, õppejõudu, kolleegi ja juhendajat Tartu Ülikooli päevil.

Kõik huvilised on oodatud!

Ürituse kava

 

 
Täiendav info: prof. Kristi Viiding (kristi.viiding [ät] ut.ee)
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Konverents "Eetiline kirjanduskriitika, võrdlev kirjandusuurimine ja maailmakirjandus"

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
28.09.2016

Rahvusvahelise Eetilise Kirjanduskriitika Assotsiatsiooni (IAELC - International Association for Ethical Literary Criticism) 6. konverents "Eetiline kirjanduskriitika, võrdlev kirjandusuurimine ja maailmakirjandus", Tartu 2.-5. oktoober 2016.

Korraldavad ühiselt IAELC, Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon (EVKA) ja Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse osakond.

Toimumispaik: Dorpati konverentsikeskus, Turu 2, TASKU.

Ettekanded ligemale 90 kirjandus- ja kultuuriteadlaselt Idast ja Läänest. Plenaaresinejate seas on IAELC asutamise eestvedaja, ajakirjade Forum for World Literature Studies ja Foreign Literature peatoimetaja prof. NIE Zhenzhao Kesk-Hiina normaalülikoolist ning Rahvusvahelise Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni aupresident prof. Dorothy FIGUEIRA USA Georgia ülikoolist.

Lähemat teavet vt konverentsi kodulehelt.

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

Ene Vainiku teose "Eesti tunded. Sõnaportreed" esitlus (5.10.2016)

EKI uudised

Ene Vainiku teose „Eesti tunded. Sõnaportreed“ esitlus toimub 5. oktoobril kell 16.00 Eesti Keele Instituudis .

Eesti Keele Instituudi vanemteaduri dr Ene Vainiku „Eesti tunded. Sõnaportreed“ on raamat sellest, kuidas avaldub eesti keeles eestlaste maailmapilt, täpsemalt eestlaslik arusaamine tundeelust. Raamatus esitatakse keeleteaduse tulemusi kõigile arusaadavas ja naudinguga loetavas vormis. See on kirjutatud kaasaegsele lugejale, kes soovib valida, kui palju ja millises järjekorras teemasse süveneda. Teoses portreteeritakse 19 olulisemat eesti keele tundesõna „kadedusest“ „õnneni“, sünteesides tulemusi ja meetodeid erinevatest keeleteaduse harudest.
Esitlusel kõnelevad raamatu autor Ene Vainik, psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel ning Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender.
Jaan Kaplinski on raamatu kohta öelnud: “Kas tunneme oma tundeid? Kas teame, et tunneme? Kas tunneme, et teame? Kas teame, mida tunneme? Neile küsimustele vaevalt leiame lõplikku vastust, kuid neil, keda need küsimused huvitavad, tasub küll lugeda Ene Vainiku raamatut eesti tunnetest.“
Raamat võiks pakkuda huvi neile, kes tunnevad huvi keele ja kultuuri, psühholoogia ja elu “sügavusmõõtme” vastu üldisemalt. Tänuväärt materjali leiavad siit ka õpetajad ja koolitajad. Raamat võimaldab alal hoida, taasluua ja tugevdada sidet eesti keele, kultuuri ja ajalooga ka neil, kes keeleruumist praegu väljaspool elavad.
„Eesti tunded. Sõnaportreed“ andis välja Eesti Keele Sihtasutuse kirjastus. Raamatu sündi toetasid Teadus- ja Haridusministeerium ning Eesti Kultuurkapital.
Lisateave raamatu ja autori kohta: http://eki.ee/~ene/tundesonad/

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Kokkuvõtte kirjutamise võistlus ootab 200-sõnalist kokkuvõtet kirjutama

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
27.09.2016

Reede, 30. septembri hommikul kell 9 avatakse Vikerraadio kodulehel tekst, millest tuleb teha kuni 200-sõnaline kokkuvõte. Kokkuvõte tuleb žüriile hindamiseks edastada hiljemalt 1. oktoobril kell 18 samal veebilehel.

Kokkuvõtete tegemise oskust on vaja kõigile. Kokkuvõtteid peavad kirjutama õpilased, üliõpilased, teadlased, ametnikud, projektide kirjutajad, ajakirjanikud, veebitoimetajad, referendid ja teised. „Tuum“ on hea võimalus oma oskused proovile panna ja neid teistega võrrelda.

Kokkuvõtte tegemine nõuab oskust tekstist aru saada, sellest tuumne info üles leida ja tulemus lugejale edasi anda. Selle juures on vaja jälgida:

- et algse teksti mõte ei moonduks;
- et tulemus oleks objektiivne ja esitaks teksti autori mõtteid, mitte refereerija arvamusi;
- et kokkuvõte oleks lugejale või kuulajale arusaadav ka ilma originaalita;
- et tekst oleks keelelt tihe, lihtne, selge, täpne ja kirjavigadeta.

Parimatele on auhinnad, tänavu suuremad kui mullu: esimene auhind 150 eurot, lisaks mitu teist ja kolmandat auhinda, á 75 eurot ja 40 eurot. Parimale kooliõpilasele antakse eriauhind.

Lisaks saab iga osavõtja välja prinditava nimelise osalustunnistuse. 25 parima tunnistusel on kirjas ka tulemus.

Juba viiendat aastat toimuval võistlusel saab osaleda üksi ja võistkonnana. Võistkonna võib moodustada kool, klass, perekond, sõpruskond jne. Võistkonna suurus on vaba.

Kokkuvõttevõistluse korraldavad haridus- ja teadusministeerium, rahvusringhääling ning Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut koostöös emakeele seltsi ja emakeeleõpetajate seltsiga.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392
E-post: virge.tamme [ät] ut.ee
www.ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
Eesti keelenõukogu

Nimeseminar 7. oktoobril 2016

Eesti keelenõukogu

Toimumiskoht: Eesti Keele Instituut, III korruse suur saal (Roosikrantsi 6, Tallinn)

Tervituskohv

11.00 Seminari avasõnad (Birute Klaas-Lang, keelenõukogu esimees)

Ettekanded:

Kadri Teller-Sepp (Rahandusministeeriumi nõunik, kohanimenõukogu sekretär), Haldusreform ja kohanimed

Enel Pungas (Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja, isikunimekomisjoni esimees), Kas isiku nimi on tema või riigi asi?

loe edasi

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

Maakeelne väitekiri on haruldus (Postimees 22.9.2016)

EKI uudised

Nils Niitra, reporter

Vähem kui kümne aastaga pole Tartu Ülikooli doktoritasemest eesti keeles kuigi palju järel – kui veel 2010. aastal oli valdav osa väitekirjadest eesti keeles, siis tänavu vähem kui kaheksa protsenti. Nii vähemalt näitavad Postimehe tehtud arvutused alma mater'i enda veebilehele üles pandud doktoritööde kaitsmiste nimekirja alusel.

Loe (raha eest) edasi siit

Vaata ka Postimehe juhtkirja

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

Haridusminister asub teadusasutusi ühendama tasa ja targu (ERR 20.9.2016)

EKI uudised

Merilin Pärli

Täna koos käinud riiklik teadus- ja arendusnõukogu (TAN) andis soovituse liita mitmed teadus- ja kõrgharidusasutused. Vastne teadus- ja haridusminister Maris Lauri lubab ühendamiskavu tasa ja targu ellu viima hakata, ühtki lõpptärminit selleks määratud pole.

TAN-i ettepanekul peaks eesti keele instituut, Tartu observatooriumi ja Eesti biokeskus ühendatama Tartu ülikooliga, infotehnoloogia kolledž Tallinna tehnikaülikooliga ning Lääne-Viru rakenduskõrgkool Tallinna ülikooliga.

Loe edasi siit

 

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Keeleseminar jätkub 27. septembril Renate Pajusalu loenguga “Saussure keeleteadlase pilguga", 16.15 Jakobi 2-306

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
20.09.2016
2016. aastal on rohkelt põhjust tähelepanu pöörata keelele ja keelelisusele.  Möödunud on ümmargune aastaarv nii Šveitsi lingvisti ja ühe kaasaegsele semiootikale alusepanija, Ferdinand de Saussure’i teose “Üldlingvistika kursuse” ning  Eesti keeleteadlase, tehiskeele looja Jakob Linzbachi teose “Filosoofilise keele printsiipidest” ilmumistest 1916. aastal ning ka Vene-Ameerika lingvisti, kirjandusteadlase ja semiootiku Roman Jakobsoni sünnist 1896. aastal.
Nende aastapäevade tähistamiseks viiakse 2016 sügissemestril TÜ semiootika osakonna, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi ja Eesti Semiootika Seltsi koostöös ellu loengusari “Keele sajand: Saussure, Linzbach, Jakobson”. Loengusarjas pakutakse erinevaid vaateid nii juubilaridest teostele, nende autoritele, nende kolmesuure mõtleja säravamatele ideedele  või seni avastamata tahkudele. Ent samuti uurime keele ja keelelisuse erinevaid aspekte üldisemalt.
Loengu toimuvad igal teisipäeval kl 16-18 Jakobi 2-306.
Septembris peavad loengu:
13.09 Mihhail Lotman “Saussure”
27.09 Renate Paljusalu “Saussure keeleteadlase pilguga"
Oktoobris juba ees ootamas Leo Võhandu, Ekaterina Velmezova, Jaan Ross ja Silvi Salupere.
Kõik huvilised oodatud!
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Erialaraamatukogud on raamatukogu renoveerimisperioodil kolm tundi kauem avatud

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
19.09.2016

Alates 3. oktoobrist pakutakse kuues Tartu ülikooli erialaraamatukogu ligi 160 kohaga õpikeskkonnas tavapärasest pikemaid lahtiolekuaegu ning erialast infoabiteenust, kuna Tartu ülikooli raamatukogu jääb renoveerimistööde tõttu suletuks vähemalt 12. detsembrini.

Tartu ülikooli matemaatika ja informaatika, sotsiaalteaduste, maailma keelte ja kultuuride kolledži, Iuridicumi teabekeskuse raamatukogud, sh füüsika instituudi ja biomeedikumi raamatukogud oma tööjõul on sel perioodil avatud esmaspäevast reedeni kell 9.00-20.00.

TÜ raamatukogu direktori Martin Halliku sõnul tähendab see enamuse erialaraamatukogude puhul lahtiolekuaegade pikendamist kolme tunni võrra, mida praeguses olukorras saab korraldada pearaamatukogu töötajate abiga. „Harukogude toetamise eesmärk on katta raamatukoguteenusega ülikooli neli valdkonda, kus lisaks kirjanduse laenutamisele saab pakkuda õhtusel ajal töökohti õppimiseks ning infootsingualast nõustamist,“ rääkis Hallik.

Alates oktoobrist toimuvad eriala infospetsialistide konsultatsioonid kaks korda nädalas teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.00-20.00 neljas TÜ valdkonda esindavas harukogus: loodus- ja täppisteaduste valdkonda esindab matemaatika ja informaatika raamatukogu (J. Liivi 2-521), sotsiaalteaduste valdkonda sotsiaalteaduste raamatukogu (Lossi 36-316), humanitaarteaduste ja kunstide valdkonda maailma keelte ja kultuuride kolledži raamatukogu (Lossi 3-213) ja meditsiiniteaduste valdkonda biomeedikumi raamatukogu (Ravila 19-1023). TÜ erialareferentide poole võib pöörduda kõikide infootsingu ja teadusandmebaaside kasutamisega seotud küsimustega.

TÜ raamatukogu peaspetsialisti erialaraamatukogude alal Lilia Külvi sõnul on harukogude võrk loodud 1999. aasta sügisel TÜ raamatukogude töötajate ja õppejõudude ühisel jõul eesmärgiga teha erialast informatsiooni kasutajatele kättesaadavaks võimalikult lähedal.

Erialaraamatukogu on oma instituudi, kolledži või osakonna keskpunktiks, kus lugejaid teenindavad oma ala asjatundjad. Ülikooli raamatukogu poolt korraldatakse neile täiendkoolitusi, abistatakse õppematerjalidega ning antakse professionaalset nõu. „Tänu vastastikusel usaldusel põhineva pikaajalisele koostööle erialaraamatukogudega oli meil võimalik kiiresti leida lahendust lugejate toetamiseks,“ märkis Külv.

Lisainfo
Martin Hallik, TÜ raamatukogu direktor
515 3853
martin.hallik [ät] ut.ee

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392
E-post: virge.tamme [ät] ut.ee
www.ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Tähistame koos 15. Euroopa keeltepäeva

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
18.09.2016

TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledž kutsub kõiki huvilisi 26. septembril Tartu Kaubamajja, et koos tähistada 15. Euroopa keeltepäeva. Kavas on erinevad etteasted, minikeeletunnid ning keeltemess. Oodatud on igas vanuses huvilised.

Mis on Euroopa keeltepäev?

2001. aastal Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu ühiselt korraldatud Euroopa keelteaasta oli edukas ning kaasas miljoneid inimesi kõigist 45 osalenud riigist. Selle tegevustega tähistati keelelist mitmekesisust Euroopas ja edendati keeleõpet. Euroopa keelteaasta edu järel kuulutas Euroopa Nõukogu, et edaspidi tähistatakse iga aasta 26. septembril Euroopa keeltepäeva.

Euroopa keeltepäeva peaeesmärgid on:

 • rõhutada avalikkusele keeleõppe tähtsust ja erinevate keelte õppimist eesmärgiga suurendada mitmekeelsust ja kultuuridevahelist mõistmist;
 • edendada Euroopa rikkalikku keelelist ja kultuurilist mitmekesisust, mida tuleb säilitada ja soodustada;
 • julgustada elukestvat keeleõpet nii koolis kui ka väljaspool kooli kas õpingute eesmärgil, tööalaste vajaduste tõttu, liikuvuse jaoks või meelelahutuseks ja isiklikuks suhtlemiseks


Kava:

15:15 Avasõnad

15:30 Muusikaviktoriin "Arva ära, mis keeles lauldakse?"

16:10 Flamenkostuudio Duende

16:30 Tartu Sakslaste Seltsi noorteansambel

17:00 - 18:00 Minikeeletunnid (eesti või inglise keele baasil). 18 erinevat keelt ja inglise keele minitund lastele! Vaata keeletundide kava siit.

18:15 Läti keele õppimisest ja muust toredast räägib Contra

19:00 liivi-läti-eesti ansambel Tai-Tai

15:00–19:00 Keeltemess (keeleõppevõimalused, stipendiumid, õppematerjalid)
Messil osalevad: TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledž, Dialoog, Folkuniversitetet, FLEX õpilasvahetusprogramm, Soome Instituut, Studium, Tartu Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus, Tartu Rahvaülikool, Tartu Saksa Kultuuri Instituut.


Osavõtt kõigile huvilistele tasuta!


Ürtust toetab Haridus- ja teadusministeerium.

Lisainfo:
Tel: 737 5357 / 737 5358
E-post: keeled [ät] ut.ee

"Mis on Euroopa keeltepäev?" allikas: http://edl.ecml.at/Home/Whatisit/tabid/1760/Default.aspx

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Stipendium Zimin Foundation Tartu ülikoolis

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
13.09.2016

2016. aasta suvel sõlmisid Zimin Foundation ja Tartu ülikool kolmeaastase lepingu Zimin Foundation stipendiumi asutamisest TÜ slavistika osakonna juures.

Zimin Foundation on Ziminide perekonna asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on toetada haridust ja teadust.  Ajaloolilises lõikes oli Ziminide perekonna filantroopiline tegevus fokuseeritud Venemaale ning toimis põhiliselt läbi Dmitri Zimini Fondi "Династия".  Zimin Foundation ei piirdu oma tegevusega Venemaal, vaid toetab projekte erinevates riikides ning jätkab ainult mõnel määral fondi "Династия" tegevust.

2015. aasta lõpul tegi Zimin Foundation TÜ slavistika osakonnale ettepaneku toetada selle haridus-teadusliku tegevuse jätkamist, millele varasemale vene kirjelduse õppetoolile on aluse pannud Juri Lotman ja Zara Mints, ning uute teadussuundade arendamist. Osakond võttis ettepaneku  tänuga vastu.

Fondi rahaline toetus on suunatud stipendiumi Zimin Foundation asutamisele. Stipendiumi makstakse eeskätt vene kirjanduse doktorantidele, aga ka teiste õppeastmete üliõpilastele (bakalaureused, magistrandid). Stipendium määratakse kas pikemaks ajaks (kogu õppeperioodi jooksul) või ühekordsete grantidena.

Finantstoetuse kollektiivne käsutaja on slavistika osakond. Kateedri koosolekul, mis toimus  2016. a. 21. juunil, nimetati esimeste stipendiumi saajate nimed: doktorant Artjom Šelja sai toetuse sõiduks Leipzigisse, kus toimub Humanitaarteaduste digitaalsete meetodite suvekool; doktorandid Andrei Solovjov ja Svetlana Zaitseva said ühekordsed grandid sõitudeks Tartusse sügissemestril. Esimene doktorandi stipendium on määratud äsja doktorantuuri astunud TÜ slavistika osakonna cum laude lõpetajale Karina Novaševskajale.

Osakond tänab suure au eest, mida on talle osutanud Zimin Foundation, ning loodab õigustada fondi usaldust.

Lisainfo: prof. Ljubov Kisseljova (ljubov.kisseljova [ät] ut.ee)
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Konverents "Baltische Bildungsgeschichte(n)"

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
13.09.2016

19.-22. septembrini 2016 toimub Tartu ülikooli saksa filoloogia osakonnas rahvusvaheline interdistsiplinaarne konverents "Baltische Bildungsgeschichte(n)".

Filolooge, ajaloolasi, õigusajaloolasi ja teolooge Tartusse kokku toova ja Baltikumi hariduslugu väga erinevatest aspektidest ja erinevas võtmes käsitleval konverentsil on võimalik kuulata ettekandeid ligi 70 esinejalt, nende hulgas Tartu ülikooli audoktorit Gert von Pistohlkorsi Göttingeni ülikoolist ja doktor Heinrich Bosset Freiburgi ülikoolist, kes on 2010. a ilmunud monograafia "Bildungsrevolution 1770-1830" autor.

Osavõtt konverentsist on prii. Töökeelteks on saksa ja inglise keel, kõik huvilised on lahkelt oodatud.

Konverentsi peakorraldajateks on dr Silke Pasewalck Tartu ülikoolist ja professor Jürgen Joachimsthaler Marburgi ülikoolist. Konverentsi korraldamist toetavad Saksamaa liitvabariik ja Tartu ülikooli humanitaarteaduste valdkond.

Loe lähemat konverentsi kodulehelt: https://sisu.ut.ee/bildungsgeschichten

Kontakt ja lisainfo: Silke Pasewalck (bildungsgeschichten [ät] ut.ee)

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Filosoofia-ajalooline jalutuskäik kolmapäeval, 21. septembril.

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
13.09.2016

Järgmisel kolmapäeval, 21. septembril toimub filosoofia osakonna sügisene lahkunud filosoofide mälestamise jalutuskäik.

Nagu viimastel aastatel kenaks tavaks saanud, kutsub lektor Eduard Parhomenko ka tänavu kõiki filosoofiahuvilisi, aga eriti filosoofia bakalaureuseastme esmakursuslasi endaga Raadi kalmistule kaasa:

Liiguks väikse ringiga läbi linna, mõne kuulsama Tartu Ülikooli filosoofi ajaloolise maja juurest möödudes, edasi kalmistule. Seal haudadel peatudes, lausuks iga sinna sängitatud filosoofi kohta midagi tema õpetuse ja elu kohta mälestuseks ning järelemõtlemiseks. Ja kui me teispoolsuse sügistele radadele just ära ei eksi, siis naastes linna, jooks kohvikus mõne tassi teed ning ajaks juttu veidi.

Jalutuskäik algab kolmapäeval, 21. septembril kell 16.15 Jakobi 2 õppehoone peasissepääsu eest.

Kõik on teretulnud! Loodame kaunist sügisilma ja ootame eriti filosoofiarebaseid!

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

EKI seminar kolmapäeval, 21. sept kl 15: Eesti murretest, aga mitte ainult

EKI uudised

Kolmapäeval, 21. septembril kell 15.00 peab ettekande Eesti Keele Instituudi vanemmurdelingvist Jüri Viikberg

"Eesti murretest, aga mitte ainult"

 Seminar toimub instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6, 3. korrus).

Oodatud on kõik huvilised!

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

13. septembril alustab loengusari "Keele sajand - Saussure, Linzbach, Jakobson"

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
12.09.2016
Loengusari alustab Mihhail Lotmani loenguga pealkirjaga "Saussure" teisipäeval, 16.15 Jakobi 2-306.
2016. aastal on rohkelt põhjust tähelepanu pöörata keelele ja keelelisusele.  Möödunud on ümmargune aastaarv nii Šveitsi lingvisti ja ühe kaasaegsele semiootikale alusepanija, Ferdinand de Saussure’i teose “Üldlingvistika kursuse” ning  Eesti keeleteadlase, tehiskeele looja Jakob Linzbachi teose “Filosoofilise keele printsiipidest” ilmumistest 1916. aastal ning ka Vene-Ameerika lingvisti, kirjandusteadlase ja semiootiku Roman Jakobsoni sünnist 1896. aastal.
Nende aastapäevade tähistamiseks viiakse 2016 sügissemestril TÜ semiootika osakonna, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi ja Eesti Semiootika Seltsi koostöös ellu loengusari “Keele sajand: Saussure, Linzbach, Jakobson”. Loengusarjas pakutakse erinevaid vaateid nii juubilaridest teostele, nende autoritele, nende kolmesuure mõtleja säravamatele ideedele  või seni avastamata tahkudele. Ent samuti uurime keele ja keelelisuse erinevaid aspekte üldisemalt.
Loengu toimuvad igal teisipäeval kl 16-18 Jakobi 2-306.
Septembris peavad loengu:
13.09 Mihhail Lotman “Saussure”
20.09 Elin Sütiste “Dünaamiline Roman Jakobson”
27.09 Renate Paljusalu “Saussure keeleteadlase pilguga"
Oktoobris juba ees ootamas Leo Võhandu, Ekaterina Velmezova, Jaan Ross ja Silvi Salupere.
Kõik huvilised oodatud!
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

TÜ emeriitdotsent valiti rahvusvahelise hungaroloogia seltsi asepresidendiks

TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
12.09.2016

Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsent Tõnu Seilenthal on seltsi liige olnud alates 1977. aastast. Tänavu augustis nimetati ta seltsi asepresidendiks. Uue rolliga tõstetakse esile Seilenthali panust Tartu ja Eesti hungaroloogia arendamisel.

Tõnu Seilenthali sõnul osutab tema asepresidendiks valimine sellele, et maailmas on märgatud ja tunnustatud seda tööd, mida Tartu ülikoolis on rohkem kui 20 aasta jooksul tehtud ungari keele ja kultuuri õpetamisel ja uurimisel. „Tartu positsiooni tugevnemine hungaroloogiakogukonnas võimaldab mitmete rahvusvaheliste ühisprojektide edukat jätkamist ja uute algatamist,“ rääkis vastvalitud asepresident.

Tõnu Seilenthal on rahvusvahelise hungaroloogia seltsi tegevliige alates 1977. aastast. 2006–2016. aastani oli ta volikogu liige. 2011. aastal autasustas selts teda teenete eest Tartu ja Eesti hungaroloogia arendamisel seltsi kõrgeima auhinnaga – János Lotzi medaliga.

Seilenthal on Tartu ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse juhataja, soome-ugri osakonna juhataja, ungari leksikograafia teadur ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsent.

1977. aastal loodud rahvusvaheline hungaroloogia selts koondab ungari keele, kultuuri ja ühiskonnaga tegelevaid uurijaid ja õppejõude 29 riigi 68 õppe- või uurimisasutusest alates Jaapanist ja Lõuna-Koreast, pea kõigist Euroopa riikidest kuni Kanada ja USA-ni.

Hetkel on seltsis 734 tegevliiget. Selts on keskne organ, kes vahendab informatsiooni nii Ungaris kui ka välismaal toimuva hungaroloogilise tegevuse kohta ja levitab seda nii liikmeskonnale kui kodulehe kaudu (http://www.nmtt.hu) laiemaltki kõigile huvilistele. Selts on UNESCO Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes liige.

Tõnu Seilenthal valiti seltsi asepresidendiks 26. augustil 2016 VIII rahvusvahelise hungaroloogiakongressil Ungaris. Seal toimus rahvusvahelise hungaroloogia seltsi üldkoosolek, kus valiti seltsi uued juhtorganid.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392
E-post: virge.tamme [ät] ut.ee
www.ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Ungari–eesti ilukirjanduse tõlkimise seminari kümnenda aastapäeva konverents

TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
12.09.2016

Tartu ülikooli soome-ugri osakond, Ungari Instituut ja Ungari Kultuuriselts korraldavad Ungari Tõlkemajas toimuva ungari–eesti ilukirjanduse tõlkimise seminari kümnenda aastapäeva puhul 23. septembril Tartu ülikoolis konverentsi.

Konverentsi “Rännak ungari kirjandusse ja tagasi” eesmärgiks on ülevaate saamine senistest ungari–eesti ilukirjanduse tõlkimisega seotud uurimustest ja praktilistest kogemustest ning nende tutvustamine erialasele ja laiemale publikule. Konverentsi töökeelteks on eesti ja ungari keel.

Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu IV korrusel on 12.–24. septembrini avatud ungari kirjanduse näitus uutest ja vanadest ungari kirjanduse tõlgetest eesti keeles. Väljapanekul leidub ka originaalkeeles teoseid ja saab lugeda mõningaid luuletõlkeid.

22. septembril kell 19 toimub Tampere Majas (Jaani 4) kirjandusõhtu, kus räägitakse hiljuti eesti keeles ilmunud ungari ilukirjandusteostest. Lähemalt tehakse juttu Péter Nádasi „Mälestuste raamatust“, mille tõlkinud Lauri Eesmaa pälvis 2015. aasta Kultuurkapitali tõlkekirjanduse aastapreemia, ning Antal Szerbi romaanist „Rändur ja kuuvalgus“. Vestlusringis osalevad tõlkijad Lauri Eesmaa ja Reet Klettenberg ning nende esimene ungari keele õpetaja ja tõlkija Krisztina Tóth. Kirjandusõhtul saab mõlemat kõnealust teost ka osta. Lisaks sellele esitleme väikest valimikku László Darvasi tekstidest pealkirjaga „Kõrge lend“.

 

23. septembril kogunetakse Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis (Jakobi 2-438) kell 10. Pärast ajaloolise sissevaate tegemist ungari kirjanduse tõlgetesse tegeldakse teises plokis uuema ja vanema ungari kirjandusega, edasi liigutakse tõlkimisküsimuste juurde ning õhtu lõpetab tõlkijate ümarlaud Tampere Majas kell 18.

 

Nii kirjandusõhtule kui konverentsile on huvilised teretulnud.

 

Konverentsi koduleht:

https://sisu.ut.ee/rannak/avaleht

Ajakava

Korraldajate nimel

Boglárka Janurik ja Reet Klettenberg

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Keelekeskuse uudised

Uus keskus ühendab Eestis hajutatud Aasia ekspertiisi

TÜ Keelekeskuse uudised
08.09.2016

Kohalikku keelt ja kultuuri tundmata on Aasias äärmiselt keeruline hakkama saada. Tartu ülikooli Aasia keskus koondab seni Eestis pigem hajutatud Aasia ekspertiisi, jagab oma kogemusi ja kasutab rahvusvaheliste koostöövõrgustike kontakte, et aidata era- ja avalikku sektorit, organisatsioone või eraisikuid Aasiaga seotud küsimustes.

Keskuse tegevus ei ole piiratud üksnes Hiina, Jaapani, Korea või Indiaga, vaid hõlmab ka Lähis-Ida maid ja Türgit.

Tartu ülikooli Aasia keskuse juhataja kohusetäitja Elo Süld ütles, et nende soov on keskuse kaudu algatada arutelu ühiskonnas nii rändekriisi kui ka Aasia majandusturgudel toimimise teemadel, alustada ühisprojekte ning osaleda nõuandja ja asjatundjate vahendajana nii avaliku sektori, riigistruktuuride kui ka ettevõtjate vahel.

„Keskus saab efektiivsemalt vahendada vajalikku ekspertiisi, näiteks araabia keele ja kultuuri ning islami religiooni tundvate teadlaste kompetentsi, mis muidu laiali hajuma kipub. Nii ei pea asjatundlike inimeste leidmiseks tegema erilisi pingutusi, vaid see teadmine on paremini nähtav ja kättesaadav,“ selgitas Süld.

Süld lisas, et juba praegu on huvi tuntud erinevate koolituste ja konsultatsioonide vastu: „Need küsimused on tähtsad nii riigiasutuste jaoks, aga ka välissuhtluse tasemel,“ ütles ta, viidates Eesti saatkonna avamisele Pekingis. Hiina mängib Eesti jaoks tähtsat rolli mitmes valdkonnas, sealhulgas ekspordis ja logistikas.

Elo Süld rõhutas, et kohalikku keelt ja kultuuri tundmata on Aasias äärmiselt keeruline hakkama saada, rääkimata koostöösuhete (teaduskoostöö või ettevõtluse arendamine) või esinduste (sh turismi eesmärgil) loomisest. „Rahast üksi ei piisa sealses keskkonnas tegutsemiseks, sest Aasiat inglise keel veel ei valitse,” ütles ta.

Kestliku ja rahvusvaheliselt tunnustatud Aasia pädevuskeskuse loomisele Eestis on õla alla pannud kõik Tartu ülikooli neli valdkonda. Aasia keskuse idee initsiaatoriteks on teiste teadlaste seas rahvusvahelise ettevõtluse professor ja akadeemik Urmas Varblane ning patofüsioloogia professor Sulev Kõks, keda seob, nagu ka mitmeid teisi Tartu teadlasi, pikemaajaline teaduskoostöö Saudi Araabia, Korea, Hiina ja Vietnamiga.

Tartu ülikooli Aasia keskus avati pidulikult 8. septembril Tartu ülikooli senati saalis. Tartu ülikool eraldas Aasia keskuse käivitamiseks sada viiskümmend tuhat eurot.

Lisainfo
Elo Süld, Tartu ülikooli Aasia keskuse juhataja kohusetäitja
5284922
elo.suld [ät] ut.ee

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392
E-post: virge.tamme [ät] ut.ee
www.ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

Keelenõuande juubelisümpoosion

EKI uudised

15. septembril toimub keelenõuande 50. aasta juubeli puhul rahvusvaheline sümpoosion "Keelenõuandeteenuste tulevik". Sümpoosion on inglise keeles. Eestikeelse kavaga saab tutvuda siin, ingliskeelse kava koos teesidega leiate siit.

 
Eesti Keele Instituudis saavad kokku keelenõuandjad Eestist, Leedust, Lätist, Rootsist, Soomest ja Venemaalt, et arutada keelenõuteenuste tuleviku üle.

Võimalusi keeleküsimustes abi saada on paljudes Euroopa riikides, erinevad on tööviisid ja mahud. Eesti keelenõuanne järgib suuresti Soome ja teiste Põhjamaade eeskuju, teenus on küsijale tasuta. Aastatega on suurenenud kirjaliku nõuande osa, meili teel on nõu küsitud 2004. aastast; üha kasvav on ka keelenõuande kodulehel avaldatud soovituste ja nõuannete arv, kust saab iseseisvalt abi otsida.

„Keelenõuandeteenuse tagamine riigi poolt tähendab seda, et riik kindlustab sellega riigikeele täisväärtusliku funktsioneerimise; igaüks, kel on küsimusi keele kasutamise kohta, saab meie poole abi saamiseks pöörduda,“ ütles Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender.

Korrapärane keelenõuanne seati instituudis sisse 12. augustil 1966, mil hakati nõuandeid kirja panema. Praegu on keelenõuannete andmebaasis üle 160 000 kirje, mis hõlmavad nõuandeid alates 1991. aastast. Keelenõuvakas, mis sisaldab selle põhjal koostatud vastuseid sagedatele küsimustele, on 7600 kirjet. Keskmine koormus on praegu kuni 30 telefonikõnet ja 15 meiliküsimust päevas, aastas vastavalt 6000 kõnet ja ligi 3000 meili. Küsitakse nii õigekirja, vormimoodustust, lausestust, tähendusi kui ka puht keeleteaduslikke küsimusi. Küsijad saavad abi ka uute terminite loomisel ja nimeküsimustes.


 

 

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

Keelenõuande juubelisümpoosion

EKI uudised

15. septembril toimub keelenõuande 50. aasta juubeli puhul rahvusvaheline sümpoosion "Keelenõuandeteenuste tulevik". Sümpoosion on inglise keeles. Eestikeelse kavaga saab tutvuda siin, ingliskeelse kava koos teesidega leiate siit.

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Eesti keeles ilmus Martin Opitzi teos "Raamat saksa luulekunstist"

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
05.09.2016

Tallinna ülikooli kirjastus andis välja saksa luuletaja, luuleteoreetiku ja tõlkija Martin Opitzi teose "Raamat saksa luulekunstist".

Raamat on esimene uuest Ars Poetica sarjast, mille algataja on Mihhail Lotman, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Opitzi ideed ei püsinud kaugeltki ainult saksa keeleruumi piires. 1624. aastal ilmunud raamat on üks mõjukamaid teoseid ka Eesti kultuuriloos. Esimene teadaolev eestikeelne ilmalik luuletus on kirjutatud Opitzi poeetikaseadusi järgides ja esimesed säilinud eestikeelsed värsistatud kirikulaulud on meie keelde pandud Opitzi põhimõtete järgi.

"See on mitte ainult tavalugejale, vaid ka vilunud filoloogile selline maiuspala. Siin on tõlgitud erinevates keeltes kõik ta luuletused, originaalses vormis, kõik stiilinüansid edastatud," rääkis raamatusarja algataja Mihhail Lotman.

Saksa keelest tõlkinud Kai Tafenau, värsid tõlkinud Maria-Kristiina Lotman.

Allikas: www.err.ee, toimetaja Rutt Ernits

Vaata ka uudise videot: http://kultuur.err.ee/v/kirjandus/a851d4e2-98bf-4e02-9b63-a53d61591ff7/e...

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

Otsitakse selgeid sõnumeid

EKI uudised

Pressiteade 05.09.2016

 

Kuni 30. septembrini saab aadressil selgesonum.ee esitada selge sõnumi auhinna kandidaate. Juba kolmandat aastat tunnustatakse auhinnaga neid ettevõtteid ja organisatsioone, kelle avalik info lähtub eelkõige kasutaja vajadustest. Võitjatele antakse auhinnad üle 13. oktoobril, rahvusvahelisel selge keele päeval.

Võistlus kutsub märkama kodulehti, lepinguid, kasutusjuhendeid, linnaplaane, plakateid ja muid infosõnumeid, mis on sisult ja vormilt selged ning mida on kerge kasutada. Võistlustööna võib esitada Eesti avaõiguslike ja riigiasutuste, vabaühenduste, eraettevõtete ning eraisikute loodud infosõnumeid nii teksti, pildi kui ka videona. Esitaja võib olla üksikisik või organisatsioon, kandideerida saab ka omaenda tööga.

2016. aasta võistluse patroon Eiki Nestor on öelnud: „Selge jutt koos õigete sõnadega on asjadest arusaamise ainus võimalus. Nii võib üks vale sõna seaduses muuta selle kogu mõtet. Ja hiljem ei paranda seda mitte kuidagi.“

Selge sõnumi edendaja auhinna on seni pälvinud Tervise Arengu Instituut ja Riigimetsa Majandamise Keskus oma kampaaniatega, teiste võitjate seas on olnud Tallinna Ülikooli „Ühe minuti loengu“ sari, Maksu- ja Tolliameti korraldus, Nukuteatri plakat, LHV kliendileping, Ragn-Sellsi jäätmeveo teavitus, Raadio 2 saade „Puust ja punaseks“, Keeleklikk ja Vabaõhumuuseumi veebikaart. 2015. aasta võistlusele esitati üle 70 töö.

2016. aasta selge sõnumi auhinna võistluse korraldab Eesti Keele Instituudi, Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse, Eesti Keeletoimetajate Liidu, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja E-riigi Akadeemia esindajatest koosnev komisjon.

 

Lisateave:

selge sõnumi veebileht

selge sõnumi FB

selge sõnumi video

 

Katrin Hallik,projektijuht (Eesti Keele Instituut)

tel 617 7547, 5347 2327

Katrin.Hallik@eki.ee

Katre Kasemets, projektijuht (Eesti Keele Instituut)

tel 617 7547, 5562 9051

Katre.Kasemets@eki.ee

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

Uus sõna: kootsing

EKI uudised

MTÜ ICF Estonia, Eesti Keele Instituut ja juhtimisajakiri Director kuulutasid tarkusepäeval välja coaching’u sõnavõistluse võitja, milleks valiti sõna „kootsing“. Kootsing tähistab inglise keelest laenatud coaching’ut.
Lugege ka võidusõna autori Annemari Muru põhjendust.

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Semiootika osakonna tervituspäev bakalaureuse- ja magistritudengitele esmaspäeval, 29. augustil

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
26.08.2016

29. augustil toimub infotund bakalaureusetudengitele kell 12.15 Jakobi 2, ruumis 306. Magistritudengite infotund toimub kell 14.15, samuti ruumis 306.

Kõik on teretulnud,

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Infotunnid uutele filosoofia üliõpilastele

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
25.08.2016

BA infotund toimub esmaspäeval 29. august kell 11:30 ruumis 336.
MA infotund toimub teisipäeval 30. august kell 13:15 ruumis 336.

Mõlemas infotunnis on uutel tudengitel võimalus tutvuda kõigi õppetoolide esindajatega ning saada olulist informatsiooni algava õppeaasta ning õppeprotsessi kohta üldiselt.

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Elena Lastochkina ja Kristina Yuzieva doktoritööde kaitsmised 26.08.206

TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
23.08.2016

26.08.2016 kell 12.15 kaitseb Kristina Yuzieva doktoritööd "Марийская орнитонимическая лексика в этнолигвистическом свещении". Doktoritöö juhendajad on dotsent Tõnu Seilenthal (Tartu Ülikool), professor Urmas Sutrop (Tartu Ülikool) ja professor Anatoli Kuklin (Mari Riiklik Ülikool, Venemaa) ning retsensent on knd Marina Valentsova (Venemaa Teaduste Akadeemia, Venemaa).

26.08.2016 kell 14.15 kaitseb Elena Lastochkina doktoritööd "Лексико-семантические особенности омонимов в марийском языке". Doktoritöö juhendajad on dotsent Tõnu Seilenthal (Tartu Ülikool), professor Gerson Klumpp (Tartu Ülikool) ja professor Anatoli Kuklin (Mari Riiklik Ülikool, Venemaa) ning retsensent on knd Oleg Sergejev (Mari Riiklik Ülikool, Venemaa).

Kaitsmised toimuvad Ülikooli 18-139.

 

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Esmakursuslaste infotunnid

TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
23.08.2016

Bakalaureuseastme infotunnid
Eesti ja soome-ugri keeleteadus (2416)
29. august 2016
kell 12.00-13.00, Jakobi 2-438
Osakondade tutvustamine, õppekava erialade tutvustamine. Jaotmaterjalid: õppekava, tunniplaanid, õpiteed.

Kell 13.00-15.00, Lossi 3-112
Kohtumine tuutoritega, õppeinfosüsteemi (ÕIS) tutvustamine arvutiklassis.

30. august 2016
Kell 14.00-15.00, Lossi 3-112
Kohtumine tuutoritega
Kell 15.00-16.00, Lossi 3-112
Ülikooli raamatukogu tutvustab Elo Tõnisoo (andmebaasid, infootsing jne).

 

Magistriastme infotunnid
29. august 2016
Eesti ja soome-ugri keeleteadus (2543)
Kell 13.00-15.00, Jakobi 2-438
Õppekava ülesehitust ja erialasid tutvustab programmijuht Pire Teras.


Eesti keele ja kirjanduse õpetaja/Eesti keele võõrkeelena õpetaja (2527)
Kell 13.00-15.00, Jakobi 2-106
Õppekava ülesehitust ja erialasid tutvustavad programmijuht Maigi Vija ja õppekorraldaja Ülle Niin.

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Mari-Liis Madissoni doktoritöö kaitsmine

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
22.08.2016

Teisipäeval,  23. augustil algusega kell 14.15 kaitseb Mari-Liis Madisson TÜ Senati saalis oma doktoritööd "The Semiotic Construction of Identities in Hypermedia Environments: The Analysis of Online Communication of the Estonian Extreme Right" / "Identiteetide semiootiline konstrueerimine hüpermeedia keskkonnas: Eesti paremäärmuslaste online-kommunikatsiooni analüüs" filosoofiadoktori kraadi saamiseks semiootika ja kultuuriteooria alal.

Kokkuvõte/Summary:

Väitekiri keskendub paremäärmusliku võrgusuhtluse ning selle vahendusel toimuvate
identiteediloomeprotsesside semiootilisele uurimisele. Nii julgeolekuorganisatsioonid kui ka
mitmed akadeemilised tööd on välja toonud, et tänapäevases vähemuste õigusi tunnustavas
maailmas toimub kõige aktiivsem ksenofoobsete ja rassistlike ideede koondumine ning
paremäärmuslike kogukondade moodustumine eelkõige internetis. Semiootika metakeel
võimaldab paremäärmusliku suhtluse relatsioonilist mõtestamist, mis võtab arvesse
rahvusradikaalsete sõlmekeste omavahelistes interaktsioonides kujunenud tähendushierarhiaid
kui ka nende dünaamilist suhestumist laiema sotsiokultuurilise kontekstiga. Tuginedes eesti
paremäärmuslikus võrgustikus läbi viidud mitteosalevale vaatlusele, teiste uurimuste
tulemustele ning kultuurisemiootika kontseptuaalsetele alustele, keskendub siinne doktoritöö
neljale allteemale, mis aitavad avada rassistliku ja ksenofoobse tähendusloome võtmeaspekte.
Esiteks selgitan paremäärmuslikku tähendusloomet organiseerivad dominantseid
seosteraamistike, mis suunavad nii konkreetsete sündmuste tõlgendusi kui ka nende
seostamist kogukondliku mäluga. Teiseks avan semiootilisi mehhanisme, mis võimaldavad
pealtnäha paradoksaalseid paremäärmuslikke enesekirjeldusi, mis põimivad rassistlike ja
ksenofoobseid vaated ühiskonnas üldaktsepteeritud libaraaldemokraatia ja multikulturalismi
diskursustesse kuuluvate tähistajatega, nagu õigus võrdsele kohtlemisele, vähemuste kaitse,
sõnavabadus jne. Kolmandaks näitan, millised paremäärmuslikku tähendusloomet määravad
ja suunavad dominandid viivad polariseeruva ja olemasolevaid stereotüüpe taastootva
kajakambrisuhtluseni. Neljandaks avan uue maailmakorra (NWO) vandenõuteooriate rolli
paremäärmuslaste enesekirjeldustes kui ka ühiskondlike sündmuste ja nähtuste mõtestamisel.
Lisaks osutatud fookustele keskendub käeolev doktoritöö ka üldise teoreetilise raamistiku
väljaarendamisele, mis lubaks avada vandenõuteooriate semiootilist tähistamisloogikat ka
väljaspool paremäärmuslikku suhtlust. Samuti selgitan e-Eesti identiteedidiskursust, mis seob
tänapäevased info-ja kommunikatsioonitehnoloogiad tugevalt konkreetsete väärtuste ning
ühiskonnavisioonidega. E-Eesti diskursusel on tähtis roll nii riigi ametlikes enesekirjeldustes
kui ka mitmesuguste perifeersemate sfääride identiteediloomes.

Inglise keeles:

This dissertation presents a semiotic study of the processes of identity-creation, which prevail
in online interactions of the extreme right. Security authorities, as well as the academic
studies, have indicated that in contemporary societies, which generally respect the rights of
minorities, the most active formation and exchange of racist and xenophobic ideas takes place
by virtue of online communities. The meta-language of semiotics allows the relational
conceptualization of the extreme right communication. It enables to take into account the
meaning-hierarchies, which form the interactions of different extreme right nodes but also to
comprehend the dynamic relations between radical nationalist sphere and the wider sociocultural
context. Based on non-participatory observation in the Estonian extreme right
networks, the findings of the previous studies and conceptual frameworks of cultural
semiotics, this dissertation concentrates of four topics, which disclose the key-aspects of
contemporary racist and nativistic meaning-making. Firstly, I explain the dominant
frameworks which organize the extreme right interpretations of particular events but also
generate the associations with communal memory. Secondly, I reveal the semiotic
mechanisms which enable seemingly paradoxical self-descriptions, which unite racist and
xenophobic understandings with signifiers form generally accepted discourses of liberal
democracy and multiculturalism. Thirdly, I demonstrate what kind of dominants of meaningmaking
lead to the echo chamber communication, which facilitates the reproduction of preexisting
stereotypes and directs towards polarized understandings. Fourthly, I make known
the functions, which New World Order (NWO) conspiracy theories have in the extreme right
interpretations and self-understandings. Besides aforementioned emphases, this dissertation
develops a general theoretical framework, which enables to expose the semiotic logic of the
signification of conspiracy theories that are articulated outside of the extreme right sphere of
communication. In addition, I also explain the identity-discourse of e-Estonia, which connects
contemporary information and communication technologies with particular values and visions
of Estonian society. The discourse of e-Estonia has a significant role in the dominant selfdescriptions
of Estonia but it also influences the identity-creation of peripheral spheres.

Kõik huvilised on oodatud osalema.

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Bakalaureuse- ja magistriõppe infotunnid

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
22.08.2016

Bakalaureuseõppe erialade infotunnid:

29.augustil kell 11:30, Lossi 3

 • Inglise keel ja kirjandus 11:30 Lossi 3-307
 • Saksa keel ja kirjandus 11:30 Lossi 3-223
 • Romanistika (hispaania keel ja kirjandus) 11:30 Lossi 3-304
 • Romanistika (prantsuse keel ja kirjandus) 11:30 Lossi 3-305
 • Klassikaline filoloogia 11:30 Lossi 3-418
 • Skandinaavia keeled ja kultuurid (norra keel) 11:30 Lossi 3-234
 • Vene ja slaavi filoloogia 11:30 Lossi 3-222

 

Magistriõppe erialade infotunnid:

 • Võõrkeeleõpetaja (statsionaarne õpe) 29.aug 12:30 Lossi 3-426
 • Võõrkeeleõpetaja (avatud ülikooli õpe) 16.sept 11:00 Lossi 3-305
 • Tõlkeõpetus 31.aug 12:15 Lossi 3-141B
 • Euroopa keeled ja kultuurid 31.aug 14:15 Jakobi 2-109
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Filosoofia eriala BA ja MA lõputööde kaitsmine

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
17.08.2016

Filosoofia eriala bakalaureuse- ja magistriõppe lõputööde kaitsmine
Reedel, 26. augustil Jakobi 2 ruumis 336

Kell 9.30
Erik Jürmann (BA, teadusfilosoofia)
“Thomas Kuhn: Theory of Progress or Theory of Change?”
juhendaja Endla Lõhkvi, retsensent Kristin Kokkov

Kell 10.00
Juta Kruusmäe (BA, praktiline filosoofia)
“Antropotsentrismi õigustamine keskkonnaeetikas Bryan G. Nortoni nõrga antropotsentrismi näitel”
juhendaja Külli Keerus, retsensent Mats Volberg

Kell 10.30
Ada Tamme (MA, filosoofia ajalugu)
“Teadmine, moraal ja religioon Michel de Montaigne'i essees „Apoloogia Raimond Sebond'ile“”
juhendaja Roomet Jakapi, retsensent Anne-Mai Helemäe

Kell 12.00 hinnete teatamine.

Huvilised on teretulnud.
Lisainfo: HVFI koordinaator Ruth Jürjo, tel 737 5314 ruth.jurjo [ät] ut.ee

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Jaana Eigi doktoritöö kaitsmine

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
10.08.2016

17. augustil kell 14.15 kaitseb Jaana Eigi filosoofia erialal doktoritööd "The social organization of science as a question for philosophy of science". Kaitsmine toimub TÜ senati sallis.

Jaana Eigi juhendaja on dotsent Endla Lõhkivi ja tema oponent on teadur Kristina Rolin, Helsingi ülikool (Soome).

Töö lühikokkuvõte:
Tänapäevast teadusfilosoofiat iseloomustab üha kasvav huvi teaduse sotsiaalsete aspektide ja sotsiaalse korralduse vastu – selle vastu, kuidas sotsiaalsed väärtused ja sotsiaalsed suhted ning struktuurid võivad mängida rolli teadmise loomises ja kuidas neid peaks teaduse korraldamises ja teaduspoliitikas arvesse võtma. Minu väitekirja eesmärk on arutleda mõnede selle teemaga seotud küsimuste üle. Ma näitan, et mõjukal käsitlusel teaduse sotsiaalsest korraldusest demokraatlikus ühiskonnas – Philip Kitcheri hästikorraldatud teaduse mudelil – on tõsiseid probleeme, mis ohustavad selle filosoofilist paikapidavust ja potentsiaalset rakendatavust. Nagu Kitcher, usun ka mina, et teadusfilosoofilised argumendid peavad arvesse võtma teaduse võimet ühiskonda mõjutada. Minu kriitika näitab aga, et vastutustundliku ja efektiivse teaduskorralduse saavutamiseks ei piisa sellest, kui nõuda, et uurimistöö planeerimise ja rakendamise kohta käivate otsuste tegemisel tunnistataks mitteteadlaste huvisid, nagu seda pakub Kitcher. Toetudes Helen Longino ideedele, väidan ma, et mitteteadlaste perspektiivid ja teadmised võivad olla relevantsed ka teadmise loomisel. Vaatlemaks, kuidas selline kaasav lähenemine võiks toimida praktikas, pöördun ma teaduspoliitika uuringute poole: ka teaduspoliitikat on viimastel aastakümnetel iseloomustanud huvi mitteteadlaste kaasamise vastu. Ma näitan, et mõnikord on need demokratiseerimiskatsed piisavalt sarnased sellega, mida soovitaks teadusfilosoof. Nende protsesside kulgemise analüüs võib seega olla kasulik, mõistmaks, kuidas konkreetne poliitiline ja sotsiaalne olukord võib pakkuda võimalusi mitteteadlaste kaasamiseks ning millised faktorid võivad teadlaste ja mitteteadlaste koostööd takistada. Ma teen järelduse, et teadusfilosoofide osalemine sääraste demokratiseerimiskatsete korraldamises võib olla võimaluseks teha sotsiaalselt relevantsemat teadusfilosoofiat.

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Kümnes väliseesti õpetajate suvekool toimub 2.–4. augustil Viinistul ja Käsmus

TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
01.08.2016

2.–4. augustil kogunevad Viinistule ja Käsmu 48 väliseesti kogukondade eesti keele ja kultuuri õpetajat. Suvekoolis osalevad 36 õpetuskeskuse esindajad 18 riigist.

Esimesel koolituspäeval, 2. augustil tutvustavad suvekoolis osalejad oma õpetuskeskusi. Suvekooliks valminud loovtöö on ühtlasi kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks. Õhtul toimub Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi vastuvõtt. Suvekoolis osalejaid tervitab haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler ja rahvuskaaslaste programmi nõukogu esimees Madis Lepajõe. Suvekooli tulnud õpetajatele ja külalistele annab kontserdi ansambel Estonian Voices.

Teine koolituspäev on pühendatud praktiliste kogemuste jagamisele. Osalejad on koolituseks koostanud tunnikavad, mida nad rühmatöö käigus teistele õpetajatele tutvustavad. Õhtupoolikul viib Loksa kooli õpetaja Urve Toompuu läbi õuesõppe tunni. Seejärel tutvustavad Kolga kooli õpetajad Terje Varul ja Melika Kindel ning Tallinna Euroopa kooli direktor Auli Udde keele- ja kirjandusõppe lõimimise võimalusi.

Kolmandal päeval, 4. augustil tutvutakse Riina Laanetu juhendamisel rannarahva keele- ja kultuurimaastikuga, külastatakse Käsmu meremuuseumit, kohtutakse muuseumi juhataja Aarne Vaigu ja merekultuuriaasta programmijuhi Karen Jagodiniga.

Suvekool toimub alates 2006. aastast. Seega tähistatakse sel korral suvekooli 10. sünnipäeva. Kümne aasta jooksul on suvekoolis osalenud 100 õpetuskeskuse esindajad 29 riigist. Suvekooli eesmärk on innustada ja tunnustada väljaspool Eestit töötavaid eesti keele ja kultuuri õpetajaid ning anda neile uusi teadmisi ja oskusi tööks eesti keelt õppivate lastega väljaspool Eestit. Igas suvekoolis antakse osalejatele ülevaade ühe Eesti piirkonna keele- ja kultuurimaastikust. Koolituse korraldajad lähtuvad kava koostamisel aktuaalsetest keele- ja kultuuriteemadest, eelmiste koolituste tagasisidest ning kultuuriministeeriumi teema-aastast.
 
Suvekooli korraldab Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut koostöös Eesti Instituudiga. Suvekooli korraldamist rahastab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmist.

Lisainfo:
Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi täiendusõppe projektijuht Triinu Laar
+372 5301 2257
triinu [dot] laar [ät] ut [dot] ee
 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI keeleürituste kalender

Tekstipäev

EKI keeleürituste kalender
Nimetus: Tekstipäev
Toimumiskoht: Tallinna Ülikooli Silva-maja (keeltemaja) / Tallinn
Kategooria: Keelekalender
Kuupäev: 10. november 2016
Algusaeg: 12:00
Kirjeldus:

Tallinna ja Tartu tekstiuurijate traditsiooniline aastakonverents. Esinemissoov ja teesid: hiljemalt 20. okt 2016 aadressil krista.kerge@gmail.com, pealkirjaks "Tekstipäev 2016"

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI keeleürituste kalender

Sügisseminar "Soome-ugri keelte sõnavara ja etümoloogia"

EKI keeleürituste kalender
Nimetus: Sügisseminar "Soome-ugri keelte sõnavara ja etümoloogia"
Toimumiskoht: Promenaadi hotell / Haapsalu
Kategooria: Keelekalender
Kuupäev: 28. november 2016 - 29. november 2016
Algusaeg: 12:00
Kirjeldus:

Eesti Keele Instituut korraldab keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli raames järjekordse seminari, mille teemaks on seekord “Soome-ugri keelte sõnavara ja etümoloogia”. Sügisseminar toimub 28.–29. novembril Haapsalus. Seminar keskendub nii eesti keele kui ka selle sugulaskeelte sõnavaralistele protsessidele, hõlmates teemasid alates etümoloogiast kuni sotsiolingvistikani välja. Seminarikeeleks on eesti keel, vajadusel ka inglise keel. Esinema on lubanud tulla Pirkko Nuolijärvi, Santeri Junttila, Karl Pajusalu, Lembit Vaba jt. Ettekandeid pidama on oodatud ka doktorandid ja magistrandid.

 

Seminari toimumiskohaks on Promenaadi hotell (www.promenaadi.ee). EKI doktorikool organiseerib kõigile osalejatele bussitranspordi (nii Tallinnast kui ka Tartust), samuti majutuse ja toitlustuse. Seminaril osalejate päralt peaks olema kogu hotell, esimese päeva õhtul on kavas ka saun.

 

Ootame kõiki teemast huvitatud doktorante, nende juhendajaid ja magistrante seminarist osa võtma! Doktorandid ja magistrandid, kelle uurimisteema on (soome-ugri keelte) sõnavaraga seotud, on oodatud tegema ka ettekande. Oma osalemis- ja/või esinemissoovist teatage palun hiljemalt 31. augustiks aadressile tiina.laansalu@eki.ee. Kohtade arv on piiratud.

 

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
rohkem
Märgi loetuks