TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Projekti Miljon+ tunnustati eesti keelt väärtustava keeleteo eest

TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
16.03.2018

2017. aasta parimad keeleteod kuulutati välja 16. märtsil Türi Ühisgümnaasiumis. Peaauhinna võitis Enn Ernitsa artiklikogumik „Sõna haaval. Emakeelest tehiskeelteni”. Tartu Ülikooli projekti Miljon+ tunnustati nominendina.
Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.
Eesti ja üldkeeleteaduse instituudil on hea meel teada anda, et keeleteo nominendiks oli esitatud ka Vikipeedia arendamise projekt Miljon+. “Vikipeedia täiendamine on tõesti hoo sisse saanud ja Miljon+ on väga paljude inimeste keeletegu,” sõnas projektijuht Sirli Zupping. “See keeletegu on aga pooleli ja kutsume nüüd kõiki Vikipeediat täiendama,” lisas ta.

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Ljubov Kisseljova monograafia ja slavistika osakonna Eesti-teemaliste projektide esitlus

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
16.03.2018

20. märtsil algusega kell 16 esitletakse TÜ kunstimuuseumis slavistika osakonna Eesti-teemalisi projekte. Üritust korraldab maailma keelte ja kultuuride kolledž koostöös TÜ Kirjastusega ning see on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. 

Ürituse kava:

 • Prof. Ljubov Kisseljova monograafia “Eesti – vene kultuuriruum“ (Tartu, 2017) esitlus.
 • Prof. Ljubov Kisseljova ja Maria Borovikova tutvustavad andmebaasi "Vene kultuur EV eestikeelsete ajakirjade veergudel, 1918-1940" loomise põhimõtteid ajakirja "Looming" näitel.
 • Vanemteadur Lea Pild esitleb IUTi projekti raames valminud teadusväljaandeid "Wiener Slawistischer Almanach. Sb. 93" (Wien, 2017. Peter Lang Verlag) ja "Translation Strategies and State Control" (Tartu, 2017. TÜ Kirjastus).
 • Emeriitprofessor Irina Külmoja tutvustab projekti "Vanausuliste rahvakultuuri leksikoni koostamine".

“Eesti – vene kultuuriruum“ raamatu autor jätkab Juri Lotmani koolkonna uurimissuunda, arendades teksti, kultuuriruumi, „piiri“ kategooria, „oma“ ja „võõra“ semiootilist kontseptsiooni, kaasates analüüsi kaasaegsete impeeriumiuuringute, „ideoloogilise geograafia“, mentaalse kartograafia ja rahvusliku diskursuse instrumentaariumi. Analüüsitakse väga erinevaid proosa-, luule- ja draama tekste, mille autorid on eri rahvustest – eestlased, venelased, baltisakslased, lätlased, poolakad, juudid, kes on elanud 19. ja 20. sajandil ning rääkinud erinevaid keeli. Räägitakse lauluisa Friedrich Reinhold Kreutzwaldi ja tema mõttekaaslase Friedrich Nikolai Russowi, eesti maalikunsti isa Johann Köleri, baltisakslase ja vene kirjaniku parun Jegor von Roseni tegevusest, Jaan Krossi vene ajaloo käsitlusest, erinevate vene kirjanike ja Tartu Ülikooli karismaatiliste professorite  J. Baudouin de Courtenay ja Juri Lotmani rollist eesti-vene kultuuriruumi kujundamisel jm. 

Teaduskogumik „19.-20. vene kultuuri ideoloogilised kontekstid ja tõlkepoeetika“ on hiljuti ilmunud TÜ vene kirjanduse õppetooli poolt ette valmistatud maineka ajakirja „Wiener Slawistischer Almanach“ erinumbrina (kirjastus Peter Lang, Wien, 2017). Mõistet „ideoloogia“ tõlgendatakse kogumikus laiemas plaanis, kui mis tahes vaadete süsteeme (poliitilisi, kõlbelis-religioosseid, filosoofilisi, esteetilisi jne.), kuid käsitletakse ka kitsamas tähenduses (teatud sotsiaalsele rühmitusele omane ideede kompleks). „Ideoloogia tõlkimise“ all mõistetakse lähteteksti elementide transformatsiooni või transponeerimist sihttekstis. Eesti teemaga seotud artiklites pööratakse erilist tähelepanu „kodustavale“ (I. Even-Zohari tõlketeoreetilise kontseptsiooni raames) tõlkele, mis üldjoontes iseloomustab nõukogude perioodi tõlkepoeetikat. Kogumik valmis koostöös Moskva Kõrgema Majanduskooli filoloogia teaduskonna teadlastega, kes varasemalt kaitsesid TÜ slavistika osakonnas doktoriväitekirja. Artiklite järjestus kogumikus on allutatud ajaloolis-kirjanduslikule põhimõttele: 18.saj ikonostaasi struktuurist 20.saj filmi keele analüüsini.

Eelretsenseeritavas teaduskogumikus „Translation Strategies and State Control“ (Tartu, 2017. TÜ Kirjastus) analüüsitakse totalitaarse režiimi aegset tõlkediskursust, selle formeerumisega ja „ebakõladega“ seotud probleeme. Artiklites on näidatud, kuidas tekkisid ning järg-järgult laienesid „ebakõlad“ ja nihked nõukogudeaegses totalitaarses tõlkediskursuses, mis tingisid lõppkokkuvõttes selle lagunemise ning hävimise. Seda protsessi on käsitletud peamiselt vene kirjandusklassikute eestikeelsete tõlketeoste põhjal. Kogumik valmis koostöös eesti ja välisriikide tõlketeadlaste, kirjandusteadlaste, keeleteadlaste, semiootikute, ajaloolaste ja klassikaliste filoloogidega viiest riigist, kelle töödes tuuakse välja totalitaarse diskursuse eripärasid mitte ainult Eestis, vaid ka nõukogude Venemaal, mis annab soodsa võimaluse tõlkeideoloogia ja tõlkepoeetika erinevate ilmingute tüpoloogiliseks kõrvutamiseks; pööratakse tähelepanu ka balti-saksa kirjanduse eestikeelsetele tõlgetele, iseäranis nõukogude perioodil.

Kõik huvilised on oodatud!

Lisainfo:
Ljubov Kisseljova (ljubov.kisseljova [ät] ut.ee, 737 5353)

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Ilmunud on Eesti kirikulugu käsitlev kõrgkooliõpik

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
16.03.2018

Tartu ülikooli kirjastuse ja usuteaduskonna koostöös on pärast 80-aastast vaheaega ilmunud Eesti kirikulugu käsitlev kõrgkooliõpik "Eesti kiriku- ja religioonilugu".

Kui eelmise, 1938. aastal ilmunud õpiku ainuautoriks oli tollane kirikuloo professor Olaf Sild, siis uue õpiku koostajaks ja toimetajaks on tänane kirikuloo professor Riho Altnurme. Raamatu autoreid on kokku 21: Tõnno Jonuks, Anti Selart, Tiina Kala, Inna Jürjo, Juhan Kreem, Jüri Kivimäe, Lea Kõiv, Piret Lotman, Andres Andresen, Mati Laur, Kristiina Ross, Ülo Valk, Urmas Petti, Riho Altnurme, Toomas Schvak, Toivo Pilli, Atko Remmel, Priit Rohtmets, Andrei Sõtšov, Toomas Abiline ja Lea Altnurme.

Kiriku- ja religiooniloo uurimine on viimastel aastakümnetel märgatavalt elavnenud ning leidub hulgaliselt uusi uurimistulemusi, mis vajasid õpikus kajastamist. Paljud uue õpiku autorid lõid kaasa videoloengute sarja „Eesti kirikulugu“ salvestamisel 2013. aasta sügisel, mida saab vaadata Tartu ülikooli televisioonis uttv.ee.

Riho Altnurme: „On hea meel pärast 80-aastast vaheaega esitleda taas kõrgkooliõpikut Eesti kirikuloost. Tuleb tõdeda, et uue õpiku vaatenurk on võrreldes eelkäijaga märgatavalt muutunud. Kaasaegne käsitlus toob juurde eel- ja kõrvallugusid – kui võrrelda klassikalise kirikliku organisatsiooni ajalooga. Lugu algab arheoloogia tulemusi kasutava eelajalooga, pakub keeleteaduslikku vaadet piiblitõlke ajalukku, folkloristika vaadet rahvausundi uurimislukku ja lõpeb religioonisotsioloogilise pildiga tänapäeva religioossusest. 21 autori teadmiste abil on raamatusse koondatud asjatundlikud ülevaated erinevatest ajalooperioodidest ja erinevatest kirikutest. Lugeja, kellena on eelkõige mõeldud üliõpilast, peaks saama tervikliku ja tasakaalustatud käsitluse.“

Raamatu esitlus toimub pühapäeval, 18. märtsil kell 12.30 Tartu Jaani kirikus.

Raamatu tutvustust saab lugeda kirjastuse kodulehelt.

Lisainfo:
Riho Altnurme
TÜ kirikuloo professor
53441310
riho.altnurme [ät] ut.ee

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Ilmunud on Eesti kirikulugu käsitlev kõrgkooliõpik

TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
16.03.2018

Tartu ülikooli kirjastuse ja usuteaduskonna koostöös on pärast 80-aastast vaheaega ilmunud Eesti kirikulugu käsitlev kõrgkooliõpik "Eesti kiriku- ja religioonilugu".

Kui eelmise, 1938. aastal ilmunud õpiku ainuautoriks oli tollane kirikuloo professor Olaf Sild, siis uue õpiku koostajaks ja toimetajaks on tänane kirikuloo professor Riho Altnurme. Raamatu autoreid on kokku 21: Tõnno Jonuks, Anti Selart, Tiina Kala, Inna Jürjo, Juhan Kreem, Jüri Kivimäe, Lea Kõiv, Piret Lotman, Andres Andresen, Mati Laur, Kristiina Ross, Ülo Valk, Urmas Petti, Riho Altnurme, Toomas Schvak, Toivo Pilli, Atko Remmel, Priit Rohtmets, Andrei Sõtšov, Toomas Abiline ja Lea Altnurme.

Kiriku- ja religiooniloo uurimine on viimastel aastakümnetel märgatavalt elavnenud ning leidub hulgaliselt uusi uurimistulemusi, mis vajasid õpikus kajastamist. Paljud uue õpiku autorid lõid kaasa videoloengute sarja „Eesti kirikulugu“ salvestamisel 2013. aasta sügisel, mida saab vaadata Tartu ülikooli televisioonis uttv.ee.

Riho Altnurme: „On hea meel pärast 80-aastast vaheaega esitleda taas kõrgkooliõpikut Eesti kirikuloost. Tuleb tõdeda, et uue õpiku vaatenurk on võrreldes eelkäijaga märgatavalt muutunud. Kaasaegne käsitlus toob juurde eel- ja kõrvallugusid – kui võrrelda klassikalise kirikliku organisatsiooni ajalooga. Lugu algab arheoloogia tulemusi kasutava eelajalooga, pakub keeleteaduslikku vaadet piiblitõlke ajalukku, folkloristika vaadet rahvausundi uurimislukku ja lõpeb religioonisotsioloogilise pildiga tänapäeva religioossusest. 21 autori teadmiste abil on raamatusse koondatud asjatundlikud ülevaated erinevatest ajalooperioodidest ja erinevatest kirikutest. Lugeja, kellena on eelkõige mõeldud üliõpilast, peaks saama tervikliku ja tasakaalustatud käsitluse.“

Raamatu esitlus toimub pühapäeval, 18. märtsil kell 12.30 Tartu Jaani kirikus.

Raamatu tutvustust saab lugeda kirjastuse kodulehelt.

Lisainfo:
Riho Altnurme
TÜ kirikuloo professor
53441310
riho.altnurme [ät] ut.ee

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Ilmunud on Eesti kirikulugu käsitlev kõrgkooliõpik

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
16.03.2018

Tartu ülikooli kirjastuse ja usuteaduskonna koostöös on pärast 80-aastast vaheaega ilmunud Eesti kirikulugu käsitlev kõrgkooliõpik "Eesti kiriku- ja religioonilugu".

Kui eelmise, 1938. aastal ilmunud õpiku ainuautoriks oli tollane kirikuloo professor Olaf Sild, siis uue õpiku koostajaks ja toimetajaks on tänane kirikuloo professor Riho Altnurme. Raamatu autoreid on kokku 21: Tõnno Jonuks, Anti Selart, Tiina Kala, Inna Jürjo, Juhan Kreem, Jüri Kivimäe, Lea Kõiv, Piret Lotman, Andres Andresen, Mati Laur, Kristiina Ross, Ülo Valk, Urmas Petti, Riho Altnurme, Toomas Schvak, Toivo Pilli, Atko Remmel, Priit Rohtmets, Andrei Sõtšov, Toomas Abiline ja Lea Altnurme.

Kiriku- ja religiooniloo uurimine on viimastel aastakümnetel märgatavalt elavnenud ning leidub hulgaliselt uusi uurimistulemusi, mis vajasid õpikus kajastamist. Paljud uue õpiku autorid lõid kaasa videoloengute sarja „Eesti kirikulugu“ salvestamisel 2013. aasta sügisel, mida saab vaadata Tartu ülikooli televisioonis uttv.ee.

Riho Altnurme: „On hea meel pärast 80-aastast vaheaega esitleda taas kõrgkooliõpikut Eesti kirikuloost. Tuleb tõdeda, et uue õpiku vaatenurk on võrreldes eelkäijaga märgatavalt muutunud. Kaasaegne käsitlus toob juurde eel- ja kõrvallugusid – kui võrrelda klassikalise kirikliku organisatsiooni ajalooga. Lugu algab arheoloogia tulemusi kasutava eelajalooga, pakub keeleteaduslikku vaadet piiblitõlke ajalukku, folkloristika vaadet rahvausundi uurimislukku ja lõpeb religioonisotsioloogilise pildiga tänapäeva religioossusest. 21 autori teadmiste abil on raamatusse koondatud asjatundlikud ülevaated erinevatest ajalooperioodidest ja erinevatest kirikutest. Lugeja, kellena on eelkõige mõeldud üliõpilast, peaks saama tervikliku ja tasakaalustatud käsitluse.“

Raamatu esitlus toimub pühapäeval, 18. märtsil kell 12.30 Tartu Jaani kirikus.

Raamatu tutvustust saab lugeda kirjastuse kodulehelt.

Lisainfo:
Riho Altnurme
TÜ kirikuloo professor
53441310
riho.altnurme [ät] ut.ee

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Kuus meie eriala on tõusnud QS-i edetabelitesse

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
16.03.2018

Maailma üks olulisimaid ülikoolide pingeridade koostajaid QS World University Rankings avalikustas hiljuti ülikoolide 2018. aasta edetabelid 48 eriala kohta. Tänavu mahtus neisse 6 Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eriala, mis on rohkem, kui eelmisel aastal.

Edetabelit koostav rahvusvaheline nõustamisfirma Quacquarelli Symonds (QS) uurib oma edetabelite jaoks 4000 ülikooli üle maailma ja reastab edetabelites neist ainult väikese osa. Edetabelites on Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna erialadest:

 • filosoofia (101.-150. kohal)

 • semiootika (101.-150. kohal)

 • ajalugu (151.–200. kohal)

 • arheoloogia (151.-200. kohal)

 • inglise keel ja kirjandus (201.-250. kohal)

 • kaasaegsed keeled (251.-300. kohal)

Erialade edetabelites noppis taas kõige rohkem esikohti Harvardi ülikool, teisel kohal oli ka sel aastal Massachusettsi tehnoloogiaülikool. Edetabelid asuvad QS World University Rankingsi kodulehel.

Lisainfo: 
Lauri Randveer
TÜ rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
737 5510
lauri.randveer [ät] ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Kuus meie eriala on tõusnud QS-i edetabelitesse

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
16.03.2018

Maailma üks olulisimaid ülikoolide pingeridade koostajaid QS World University Rankings avalikustas hiljuti ülikoolide 2018. aasta edetabelid 48 eriala kohta. Tänavu mahtus neisse 6 Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eriala, mis on rohkem, kui eelmisel aastal.

Edetabelit koostav rahvusvaheline nõustamisfirma Quacquarelli Symonds (QS) uurib oma edetabelite jaoks 4000 ülikooli üle maailma ja reastab edetabelites neist ainult väikese osa. Edetabelites on Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna erialadest:

 • filosoofia (101.-150. kohal)

 • semiootika (101.-150. kohal)

 • ajalugu (151.–200. kohal)

 • arheoloogia (151.-200. kohal)

 • inglise keel ja kirjandus (201.-250. kohal)

 • kaasaegsed keeled (251.-300. kohal)

Erialade edetabelites noppis taas kõige rohkem esikohti Harvardi ülikool, teisel kohal oli ka sel aastal Massachusettsi tehnoloogiaülikool. Edetabelid asuvad QS World University Rankingsi kodulehel.

Lisainfo: 
Lauri Randveer
TÜ rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
737 5510
lauri.randveer [ät] ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Töötuba Jouni-Matti Kuukkaneniga "Why History Matters: The Rational Grounding of Historiography"

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
14.03.2018

19.-22. märts toimub töötuba Jouni-Matti Kuukkaneniga tema auhinnatud raamatu Postnarrativist Philosophy of Historiography põhjal. Töötoa raames toimub neli avalikku loengut. Kõik loengud algavad kell 16:15 ja toimuvad Jakobi 2-336, pealkirjad ning sisututvustused on allpool. Rohkem infot töötoa enda kohta.

Esmaspäev, 19. märts - Representationalism as a Paradigm and Knowing How
Richard Rorty, Robert Brandom and others have suggested that representationalism in epistemology and the philosophy of language has been a dominant paradigm since the seventeenth century. Pragmatist philosophers specifically have tried to outline an alternative to it. Also in Postnarrativist Philosophy of Historiography I labelled my position as non-representationalist. In this lecture, I consider in some more detail, what it means to make this shift in historiography. My suggestion is that historiography is still taken as knowledge producing activity but that knowledge is defined as being knowledge how, and not knowledge that.

Teisipäev, 20. märts - Truth-making and Performativity
Truth is an enigmatic concept. Despite this, it holds a special place in our culture. The idea of truth-making theories is a relatively recent attempt to explicate, why our claims and other potential truth-bearers are true. It is that something independent of our theories and us makes them true. In this lecture, I assess the idea of truth-making and use it to express, why truth-making and truth more generally is problematic in historiography. Regarding truth, my position had shifted towards deflationary theories of truth. A still better way to express this is to say that the role of truth-talk is to provide epistemic authority to what is claimed. The focus shifts therefore on the mechanisms that make our claims authoritative.

Kolmapäev, 21. märts - Inferentialism and Conceptualism
The main goal in this lecture is to understand Brandom’s inferentialism in more depth. A key idea of inferentialism is that implicit conceptual contents are made explicit by drawing inferences in a social-discursive situation. Conceptual contents entail and forbid some kinds of inferences, which is playing ‘the game of giving and asking for reasons’ in other words. Another Brandom’s presupposition is that our ordinary use of language is fundamentally normative. But where do our claims get their normative force? What is knowledge in the Brandomnian inferentialist framework? These and many other related questions are studied in detail.

Neljapäev, 22. märts - Rational Grounding of Historiography
A central question that has inspired my work is: What is historiography for? In other words, what is the fundamental rationale of researching and writing history? I argue that there is no noninferential description and knowledge, and that the dichotomy between pure description (of facts or other matters of fact) and interpretation is false. Instead, the dichotomy should be between old (inferential) and new(er) (inferential) descriptions. Both old and new inferential descriptions rely on different presuppositions, or perhaps on the presuppositions of different times. That all description is inferential is important regarding the rationale of historiography. Historiography at its best is rational criticism, which ‘unmasks’ old descriptions and their presuppositions, and proposes new rationally warranted to replace them.

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Semiosalong alustab taas seminarideseeriaga: Order In/From Chaos: Self-Organizing Systems

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
13.03.2018

19. märtsil kell 18.00 Genialistide klubis.

Seminarid toimuvad inglise keeles. Avakõnelejateks on Andres Kurismaa ja Israel Chavez.

Self-organizing structures arise spontaneously from the interaction of the parts of a disorganized whole. The emergent order is decentralized, but in the case of living systems often entails mass cooperation between organisms, The parts involved in the ant colony may not be aware of any common aim but work together nevertheless, to realize a whole greater than sum. The extent to which the parts of a human society are aware of any common aim behind their swarm is equally disputable, but it is certain that neither the case of the ant colony not the metropolis can be explained mechanistically. It is possible that conscious, instrumental aims might inhibit the emergence of new self-organized systems? The spring Semiosalong 2018 series investigates the intersection of complex systems and political philosophy by considering how cooperative spontaneous orders emerge independent of the conscious intention of their individual parts. 

Our first presenters will be Andres Kurismaa and Israel Chavez. Find the event on Facebook here: https://www.facebook.com/events/791210914404013/

Also, please check our the new instagram account for Semiosalong: https://www.instagram.com/semiosalong/?hl=en

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

Keelesaade "Maakeel, emakeel, eesti keel" (Vikerraadio, 4.03.2018, esineb Tõnu Tender))

EKI uudised

4. märtsil Vikerraadio keelesaates "Maakeel, emakeel, eesti keel"  rääkis Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender,  millal hakati rääkima maakeelest, emakeelest ja millal eesti keelest. Maa, isa, ema ja keel on iidvanad sõnad.
Läheneva emakeelepäeva eel räägime Kristjan Jaak Petersonist, kes küsis „kas siis selle maa keel laulutuules ei või igavikku omale otsida” ja Johann Voldemar Jannsenist, kes Pärnu Postimehe esimese numbri avaluuletuses pöördus esmakordselt senise "maarahva" asemel "Eesti rahva" poole.

Saadet saab kuulata siit.

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

Registreerugem konverentsile!

EKI uudised

Head kolleegid!

Olete lahkelt oodatud registreeruma Wiedemanni keeleauhinnale pühendatud konverentsile "Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III". Konverents toimub 22.-24. aprillil Väike-Maarjas ja Rakveres. Registreeruda saab kuni 19. märtsini! Kava ja registreerimisvorm on siin: http://portaal.eki.ee/koik-syndmused/details/180-emakeelne-eesti-emakeelne-euroopa-iii.html

Korraldajad

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Üleriigilise inglise keele olümpiaadi lõppvoor Tartu ülikoolis

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
09.03.2018

Tartu ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimub 9. märtsil üleriigilise inglise keele olümpiaadi lõppvoor 10.–12. klassile. Inglise keele olümpiaad kutsus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontekstis kooliõpilasi mõtlema Eesti ja ingliskeelsete kultuuride erinevate kokkupuutepunktide üle. 

Olümpiaadi esimeses voorus kirjutasid õpilased uurimistöid Eesti ja ingliskeelsete kultuuride erinevate kokkupuutepunktide teemal. Sel aastal laekus rekordarv kõrgetasemelisi töid, mis pakkusid loovaid teemalahendusi, vaadeldes kultuurikontakte siirdeteemade, ilukirjandusliku tõlke, keele, keeleõppe, meediakuvandite ja innovatsiooni kontekstis. Žürii soovib tänada kõiki õpilasi ja nende õpetajaid, kes leidsid õppetöö kõrvalt aega tegeleda uurimistööga ja näitasid üles kriitilist ühiskonnatunnetust. 

Lõppvooru pääsenud 10 parima töö autorid tutvustavad oma töid 9. märtsil kell 10:30-16 Tartu Ülikoolis (Ülikooli 18-140) toimuva minikonverentsi vormis.

Lisainfo: Katiliina Gielen, inglise keele olümpiaadi komisjoni esimees (katiliina.gielen [ät] ut.ee)

 
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Tartu ülikool võõrustab Eesti parimaid gümnasistidest saksa keele oskajaid

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
08.03.2018
Pilt: saksa.tln.edu.ee

Tartu ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžis algab 9. märtsil kell 10 üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoor 10.–12. klassile. Eesti riigi 100. aastapäeva puhul keskendutakse sel aastal (balti)saksa-eesti mälupaikadele.

Mälupaikade fookus loob võimaluse lõimida keeleõpet kultuuri- ja ajalooteemade käsitlemisega. Olümpiaadi eelvoorus kirjutasid õpilased uurimistöö mälupaiga kohta, mille nad valisid välja kolme kategooria (mõisahäärberid, kirikud ja kalmistud, haridusasutused) seast. Õpilased pöörasid oma töödes tähelepanu paikadele, millel on eri ajal ja eri põlvkondade silmis olnud erinev sümboolne tähendus, samuti oma osa eesti kultuuriloos. Tööde jaoks tehtud intervjuud illustreerisid nende paikade tähendust inimeste jaoks tänapäeval.

Lõppvooru kutsutud 12 parima uurimistöö autorid lahendavad kohapeal (balti)saksa-eesti mälupaikadega seotud ülesandeid. Need viivad gümnasiste eri paigusse Tartus ja aitavad õppida Eestit tundma uudse nurga alt.

Olümpiaadi korraldamist toetavad ka Saksamaa suursaatkond, Austria suursaatkond, Goethe instituut Eestis ja baltisaksa kultuuri selts Eestis.

Lõppvooru jõudnud õpilaste ettekandeid on 9. märtsil alates kella 14.30-st oodatud Lossi 3 õppehoone ruumi 223 kuulama kõik huvilised.

Ülevaate olümpiaadil uuritud mälupaikade kohta Eesti kaardil võib leida siit.

Lisainfo: Marika Peekmann, saksa keele olümpiaadi korraldava komisjoni esimees, 737 6240, marika.peekmann [ät] ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
tel +372 737 5509
mob +372 5566 2832
e-post maria.prass [ät] ut.ee
www.ut.ee
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

FU hõimuklubi kolmapäeval, 7.3.2018: Soomlased Eesti Vabadussõjas ja eestlased Soome Talvesõjas

EKI uudised

alt

 

Peep Pillak: Soome vabatahtlikud Eesti Vabadussõjas ja Eesti vabatahtlikud Soome Talve- ja Jätkusõjas

 

Fenno-Ugria hõimuklubide sarjas räägib kolmapäeval, 7. märtsil kell 17.00 Eesti Keele Instituudis ajaloolane ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Peep Pillak, kuidas eestlased ja soomlased hõimurahvastena on rasketel aegadel ikka üksteist toetanud. 

Ligikaudu 3500 Soome vabatahtlikku osales Eesti Vabadussõjas, saabudes meile appi kõige kriitilisemal hetkel, 1918. aasta lõpupäevadel ja 1919. aasta alguses, kui pool Eestit oli juba pealetungivate bolševike võimu alla langenud. Astudes koos soomlastega ühise vaenlase vastu Talvesõjas ja seejärel Jätkusõjas, tasusid Eesti vabatahtlikud meie auvõla põhjanaabrite ees. Teise maailmasõja ajal Soome sõjaväes teeninud 3350 eesti meest hakati pärast kodumaale tagasipöördumist augustis 1944 kutsuma soomepoisteks ja nii kutsutakse neid siiani, kuigi eluaastaid on neist „poistest" noorematel 90 ringis.

Pragmaatilised poliitikud ja ajaloolased on arvanud, et ükski rahvas ei lähe sõtta teise rahva eest omakasu silmas pidavate kaalutlusteta. Vabatahtlike sõdimine väljaspool kodumaad võõraste lippude all ei ole maailma ajaloos midagi erakordset. Kas aga hõimuvellede soomlaste ja eestlaste relvavendluses võib leida midagi ainulaadset?

Peep Pillak on  Eesti ajaloolane, muinsuskaitsja, arhivaar ja literaat, kes on aastakümneid tegelnud soomepoiste ajaloo kogumisega.  

Fenno-Ugria korraldab alates 2001. aastast klubiõhtuid, kus astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega tegelevad inimesed. Hõimuklubid toimuvad koostöös Eesti Keele Instituudiga. Korraldamist toetavad Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Eesti Kultuurkapital ja HTM hõimurahvaste programm.

Järgmine hõimuklubi toimub 21. märtsil kell 17 Eesti Keele Instituudis, kus akadeemik Valter Lang tutvustab uuemaid avastusi läänemeresoome rahvaste etnogeneesis. 

Kõik huvilised on klubisse oodatud ja üritusest osavõtt on prii!

 

Lisateave:
Fenno-Ugria Asutus

Jaak Prozes


644 5119
info@fennougria.ee
www.fennougria.ee

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Sel nädalal täitub Tartu Leedu kultuuriüritustega

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
06.03.2018
Foto: www.lietuva.lt

Tartu ülikoolis tänasest kuni 10. märtsini toimuvad kolmandad Leedu päevad on pühendatud taasloodud Leedu riigi 100. aastapäevale ja 11. märtsi (1990) iseseisvuse taastamise päevale.

Mitmekülgne programm algab 6. märtsil kell 18.15 Tartus humaniora valdkonna õppehoones (Jakobi 2–114) Vilniuse ülikooli võõrkeelte instituudi dotsendi Loreta Chodzkienė ingliskeelse avaliku loenguga „Discovering Lithuania“. Tema teine loeng „Lithuania from an Outsider’s Point of View“ toimub 8. märtsil kell 16.15 samas paigas.

Tartu ülikooli leedu keele ja kultuuri õppejõud ja tõlkija Tiina Kattel rõhutas, et 2018. aasta on oluline kõigile Balti riikidele, sest tähistatakse nende 100. aastapäeva. „Kuigi Leedu riik on Eesti ja Lätiga võrreldes tunduvalt pikema ajalooga – Leedu suurvürstiriik loodi juba 1253. aastal –, on ka 16. veebruar 1918 leedulaste jaoks väga tähtis kuupäev. Nad nimetavad seda küll Leedu riigi taasloomise päevaks, kuid ega see midagi muuda. Oluline on see iga leedulase jaoks ning seda väärikat püha tähistati ja tähistatakse väga pidulikult. Nii pühendame meiegi seekordsed Leedu päevad Leedu vabariigi 100. aastapäevale ja 11. märtsi iseseisvuse taastamise päevale. Üritustele on oodatud kõik huvilised. Tegyvuoja Lietuva! Elagu Leedu! Ootame rohket osavõttu!“

Programmis on peale loengute muu hulgas kaks Leedu filmide õhtut (filmidel on ingliskeelsed subtiitrid). 7. märtsil kell 18 linastub Lossi 3–307 dokumentaalfilm „Vejų žemė“ („Tuulte maa“ / „Earth of winds“, 2016). Teisel filmiõhtul, 9. märtsil kell 19 näidatakse saksa kultuuri instituudis (Kastani 1) mängufilmi „Laiškai Sofijai“ („Kirjad Sofijale“ / “Letters to Sofia“, 2013), millele eelneb samas kell 18 Eesti kontsert. Üles astub muusika- ja teatriakadeemia magistrant, Leedu päritolu pianist, improviseerija ja helilooja Julija Demidova. Ta esitab M. K. Čiurlionise, B. Dvarionase, A. Pärdi, P. Glassi ja J. Demidova teoseid.

7. märtsil kell 14.30 avavad Leedu vabariigi suursaadik Eestis Giedrius Apuokas ja Tartu ülikooli prorektor professor Anneli Saro Tartu ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži trepigaleriis (Lossi 3 hoone fuajee) Leedu käsitöömeistri Klaidas Navickase paberlõigete isikunäituse.

Samal päeval kell 11.50 ja 13.50 tutvustavad Lossi 3 õppehoone auditooriumis 222 Leedu ülikoolides õppimise võimalusi „Study in Lithuania“ esindajad Ignas Bautrėnas ja Alius Ambras.

8. märtsil kell 19 räägib Tiina Kattel maailma keelte ja kultuuride kolledži tudengite raamatuklubis (Lossi 3–213) leedu kirjanduse tõlgetest eesti keelde ning annab lugemissoovitusi.

Leedu päevade finaal on Leedu kuulsaima rahvustoidu tsepeliinide valmistamise töötuba 10. märtsil algusega kell 12 Tartu katoliku koolis (Jakobi 41).

Leedu päevi Tartu ülikoolis korraldavad Leedu suursaatkond Eestis, Leedu vabariigi aukonsul professor Birute Klaas-Lang, maailma keelte ja kultuuride kolledži leedu keele ja kultuuri õppejõud ja tõlkija Tiina Kattel ning Tartu leedulaste selts eesotsas Sigita Matulevičienėga.

Korraldajad tänavad Leedu välisministeeriumi „Global Lithuania“ programmi, Leedu haridus- ja teadusministeeriumi, Euroopa sotsiaalfondi Leedu agentuuri projekti „Lithuanian Academic Scheme for International Cooperation in Baltic Studies“, Eesti suursaatkonda Leedus, „Study in Lithuania kollektiivi“ ning LuxExpressi.

Lisainfo Leedu päevade kohta on TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži kodulehelt.

 

Lisainfo: Tiina Kattel, TÜ leedu keele ja kultuuri õppejõud, 737 6359, tiina.kattel [ät] ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832
E-post: maria.prass [ät] ut.ee
www.ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

Wiedemanni konverentsile saab registreerida 9. märtsini

EKI uudised

Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III

Head emakeelehuvilised!
22.‒24. aprillil 2018. aastal toimub Väike-Maarjas ja Rakveres (Väike-Maarjas 22.04 ja Rakveres 23.‒24.04) rahvusvaheline konverents „Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III“, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale, Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinnale ja Georg Lurichi kuju avamisele (vt esialgset kava)
Osalemistasu on 15 eurot. Esinejatele, õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele on konverentsil osalemine tasuta. Palume osalemistasu kanda 16. aprilliks Emakeele Seltsi Swedbanki arvelduskontole EE 862200001120045326. Maksekorralduse selgitusse palume märkida osaleja nime.
Enne lõpliku ringkirja saatmist märtsis soovime täpsustada konverentsist osavõtjate nimekirja ning oleme tänulikud, kui teatate oma osalemisest. Toitlustus on konverentsi korraldajate kulul. Palume Teid hiljemalt 9. märtsiks konverentsile registreerida siin või tavaposti teel (aadressil Emakeele Selts, Roosikrantsi 6, Tallinn 10119) järgmist:
1) mis päevadel kavatsete konverentsil osaleda (22.04 Väike-Maarjas, 23.04 ja 24.04
Rakveres);
2) kas soovite sõita tellitud konverentsibussiga (väljumiskellaajad täpsustuvad)
- 22.04 hommikul Tallinnast või Tartust Väike-Maarjasse,
- 22.04 õhtul Väike-Maarjast Rakverre või Tallinna või Väike-Maarjast Tartusse
- 24.04 Rakverest Tallinna.
Konverentsibussid sõidavad ka 23. ja 24. aprillil Väike-Maarja ja Rakvere vahel.
3) kas soovite ööbida Väike-Maarjas päästekooli ühiselamus J. Liivi tn 6 (ööbimine konverentsi kulul, hommikusöök tasu eest Georgi söögitoas) või Rakveres hotellis Wesenbergh Tallinna mnt 25 (üks öö maksab 10 eurot ööbija kohta, hommikusöök hinna sees). Toad on kahekohalised.
Ettekannetega esinejad majutatakse Rakverre.
Tasu ööbimise eest palume kanda hiljemalt 16. aprilliks Emakeele Seltsi Swedbanki arvelduskontole EE 862200001120045326. Maksekorralduse selgitusse palume märkida ööbija nime. Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III
Esinejatel palume saata kokkuvõtte ettekandest (maht u 300 sõna) hiljemalt 1. aprilliks aadressil killu@eki.ee ja pärast konverentsi ettekande (maht täpsustub) kogumiku tarbeks. Välisosalejate ettekanded peetakse eesti keeles.
Ootame elavat osavõttu ja kiiret registreerimist, sest ööbimiskohtade arv on piiratud!

Lugupidamisega
konverentsi korraldajad

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Filosoofia juhtivteaduri Bryan Frances tutvustab oma Mobilitas Pluss tippteadlase uurimisprojekti

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
05.03.2018

Neljapäeval 8. märtsil kell 16:15 peab teoreetilise filosoofia juhtivteadur Bryan Frances filosoofia osakonna kollokviumis ettekande pealkirjaga "Expertise and Fundamental Controversy in Philosophy and Science". Ettekanne on tema Mobilitas Pluss tippteadlase uurimisprojekti (MOBTT45) tutvustus ja toimub Jakobi 2-336.

Ettekande teesid
In this talk I introduce the themes of my three-year research project at Tartu University. Over the centuries, philosophers have discovered apparently intractable paradoxes with our most fundamental concepts: time, space, parthood, meaning, truth, goodness, color, etc. These problems are so fundamental as to suggest that virtually nothing falls under those concepts. Advances in logic and science have done little or nothing to erase the suggestion. Given these centuries-old controversies, it is doubtful that we can know that anything falls under those concepts. But such an implication is problematic: it would entail a radical kind of scepticism, and it would be difficult to square with the existence of progress in philosophy over the last century, especially with the philosophical use of logic and science.

Filosoofia osakonna kollokvium on regulaarne kohtumine, kus osakonna töötajad ning külalised peavad ettekandeid oma töösoleva uurimistöö kohta. Vaata täpsemalt.

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

6.-9. märtsil külastab semiootika osakonda Sara Lenninger Kristianstadi ülikoolist ja peab loengud visuaal- ja haridussemiootikast

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
02.03.2018

Järgmisel nädalal külastab semiootika osakonda Sara Lenninger, PhD, Kristianstadi ülikoolist Rootsis, kes peab külalisloenguid visuaalsemiootikat ja haridussemiootikat ühendavatel teemadel.

Omandanud magistrikraadi kunsti, kunstiajaloo ja –filosoofia alal ning kaitsnud doktorikraadi semiootikas, tegeleb Sara Lenninger oma teadustöös küsimustega, kuidas areneb laste arusaamine piltidest ja kuidas õpivad lapsed märke kasutama. Õppejõuna on ta pidanud kursusi semiootikast, kunstiajaloost ja visuaalretoorikast.Sara Lenninger on osalenud mitmetes multidistsiplinaarsetes teadusprojektides, sealhulgas prof. Göran Sonessoni juhitud kognitiivsemiootika keskuse töös Lundi ülikoolis. Koos teiste semiootikute, lingvistide ja kognitiivteadlastega on ta uurinud, kuidas toimub lapse areng keele, kujundite ja žestide kui semiootiliste ressursside tundmaõppimisel ja omandamisel.

Tartu ülikoolis peab Sara Lenninger mitu külalisloengut. Teisipäeval, 6. märtsil kell 12:15-13:45 toimub avalik loeng teemal „Pictorial storytelling and children’s understanding of narrative fiction in pictoriality“ (Jakobi 2-306). Neljapäeval, 8. märtsil peab Sara Lenninger visuaalsemiootika aine raames kaks järjestikust loengut (algusega kell 14:15, Jakobi 2-305) „On pictoriality and the phenomenology of pictures“ ja „Lifeworld rhetoric and semiotic analysis of visual meaning making“. Reedel, 9. märtsil kell 10:15–11:45 (Jakobi 2-305) viib Sara Lenninger läbi konsultatsiooni/töötoa, kus tuleb juttu visuaalse materjali semiootilise analüüsi võimalustest.

Next week Sara Lenninger, PhD, from Kristianstad University, Sweden, will be visiting the Department of Semiotics and giving guest lectures on topics combining visual semiotics and semiotics of education.

Having obtained her MA in art, art history and art philosophy and having defended her PhD in semiotics, Sara Lenninger research is focused around questions how children’s understanding of pictures develops and how children learn to use signs. As a lecturer, she has taught courses in semiotics, art history and visual rhetoric.

Sara Lenninger has participated in several multidisciplinary projects, including the Centre for Cognitive Semiotics led by Prof. Göran Sonesson at Lund University. Together with other semioticians, linguists and cognitive scientists she has studied children’s development with regard to language, images and gestures as semiotic resources.

At the University of Tartu, Sara Lenninger will give several guest lectures. On Tuesday, 6 March at 12:15-13:45 she will hold an open lecture “Pictorial storytelling and children’s understanding of narrative fiction in pictoriality” (at Jakobi 2-306). On Thursday, 8 March, Sara Lenninger will give two consecutive lectures in the frameworks of visual semiotics course (starting at 14:15, at Jakobi 2-305): “On pictoriality and the phenomenology of pictures” and “Lifeworld rhetoric and semiotic analysis of visual meaning making”. Sara Lenninger will conclude her visit with a consultation/workshop on Friday, 9 March at 10:15-11:45 (Jakobi 2-305) on the possibilities of semiotic analysis of visual material.

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email

Tartu Ülikooli UT ajakirjas ilmub alates märtsist regulaarselt keelenurk, kus iga kuu numbris selgitatakse üht mõistet ning pakutakse välja võimalikke termineid. Märtsi numbris on selgitatud mõistet “ettevõtlusõpe”

Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017

UT keelenurga avaldamise eest seisab Miljon+. Igas artiklis avatakse mõiste sisu, lisatakse illustratsiooni, võimalusel ka viitelingid terminisõnastikule. Lisaks vaadatakse, et eestikeelses Vikipeedias oleks olemas artikkel selle mõiste kohta, mida keelenurgas lahti on seletatud.

Vaata lähemalt UT ajakirjast!

Vikiartikleid võib igaüks vajadusel täiendada, keelenurgas käsitletud terminid leiab eestikeelsest Vikipeediast.

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email

Tartu Ülikooli UT ajakirjas ilmub alates märtsist regulaarselt keelenurk, kus iga kuu numbris selgitatakse üht mõistet ning pakutakse välja võimalikke termineid. Märtsi numbris on selgitatud mõistet “ettevõtlusõpe”

Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017

UT keelenurga avaldamise eest seisab Miljon+. Igas artiklis avatakse mõiste sisu, lisatakse illustratsiooni, võimalusel ka viitelingid terminisõnastikule. Lisaks vaadatakse, et eestikeelses Vikipeedias oleks olemas artikkel selle mõiste kohta, mida keelenurgas lahti on seletatud.

Vaata lähemalt UT ajakirjast!

Vikiartikleid võib vajadusel igaüks täiendada, keelenurgas käsitletud terminid leiab eestikeelsest Vikipeediast.

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email

Tartu Ülikooli UT ajakirjas ilmub alates märtsist regulaarselt keelenurk, kus selgitatakse üht mõistet ning pakutakse välja võimalikke termineid. Märtsi numbris on selgitatud mõistet “ettevõtlusõpe”.

Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017

UT keelenurga avaldamise eest seisab Miljon+. Igas artiklis avatakse mõiste sisu, lisatakse illustratsiooni, võimalusel ka viitelingid terminisõnastikule. Lisaks vaadatakse, et eestikeelses Vikipeedias oleks olemas artikkel selle mõiste kohta, mida keelenurgas lahti on seletatud.

Vaata lähemalt UT ajakirjast!

Vikiartikleid võib vajadusel igaüks täiendada, keelenurgas käsitletud terminid leiab eestikeelsest Vikipeediast.

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Tule õpi filosoofia ingliskeelsel magistriõppekaval!

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
02.03.2018

Kuni 15. märtsini on võimalik esitada avaldus ingliskeelsele filosoofia magistriõppekavale kandideerimiseks. Kandideerima on oodatud kõik, kes otsivad võimalust õppida rahvusvahelises keskkonnas, et seeläbi avardada oma maailmapilti ning panna juba varakult alus mitmekesisele suhtlusvõrgustikule. 10 õppekohta on õppekaval kaetud sihtstipendiumitega, tänu millele on õppimine tudengi jaoks tasuta.

Filosoofia õppekavale on oodatud kandideerima erineva taustaga üliõpilased, sest vastuvõtu eeltingimuseks on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon mis tahes erialal. Filosoofia õppekava on ka väga paindlik, toetades õpinguid lähtuvalt õpilase akadeemilisest taustast ning karjääriplaanidest. Suur osa õppetööst toimub individuaalse õppeplaani alusel, mille aitab õpilasel koostada selleks määratud juhendaja. Näiteks saab iga õpilane ise otsustada, kui suure osa tema õppetööst moodustavad seminarid ja loengud ning kui palju pühendada individuaalsele uurimistööle. Selline õppekava ülesehitus soodustab ka interdistsiplinaarset uurimistööd. Näiteks võib oma õpinguid vaimufilosoofias toetada psühholoogia ainetega, teadusfilosoofia juurde võtta aineid loodusteadustest või poliitikafilosoofia õpinguid rikastada riigi- ja õigusteaduste ainetega.

Eeldusaineid ei ole õppekaval kehtestatud, küll aga tuleb ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks tõendada oma inglise keele oskust vähemalt tasemel B2.

Ingliskeelsetele õppekavadele kandideerimine ei piira suvel eestikeelsetele õppekavadele kandideerimist. 

Tutvu vastuvõtutingimustega lähemalt ning esita avaldus. Loe filosoofia õppekaval õppimisest ülikooli kodulehelt.

Lisainfo:
Merike Reiljan
filosoofia MA õppekava koordinaator
merike.reiljan [ät] ut.ee

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Rahvusülikool tähistab emakeelepäeva konverentsiga

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
02.03.2018
Foto: Andres Tennus, TÜ

Tartu ülikool peahoone aulas algab 12. märtsil kell 13 Eesti juubeliaastale pühendatud emakeelepäeva konverents „Selle maa keel“, kus arutletakse eesti keele rolli üle minevikus, olevikus ja tulevikus ning räägitakse laiemalt meie emakeele suhtest ümbritsevate keeltega.

Konverentsiga soovitakse eesti keele kõrval tähtsustada ka kõigi nende välismaalaste emakeeli, kes meie riigis elavad, samuti tunnustada neid, kes on eesti keele ära õppinud. Emakeelepäeva on koos ülikooliga tähistama oodatud nii kohalikud kui ka väljastpoolt Eestit pärit keelesõbrad.

„Emakeelepäeva konverents on ühelt poolt kingitus Eesti vabariigile 100. sünnipäeva puhul, teisalt aga meeldetuletus sellest, et kõigi siin maal elavate inimeste emakeel on ühtviisi oluline. Ühtlasi soovime konverentsiga näidata, et meil on väga suur osa välismaalasi, kes on eesti keele ära õppinud, ja selle üle on meil ainult hea meel,“ sõnas humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Margit Sutrop.

Konverentsil räägib professor Martin Ehala eesti keele mänguruumist rahvusjärgses Euroopas, emeriitdotsent Reet Kasik eesti kirjakeele viimasest sajast aastast ning vanemteadur Tiit Hennoste keelest, võimust ja vaimust. Kõik kolm esinejat on sel aastal pälvinud olulise riikliku tunnustuse: Martin Ehala sai Eesti riigi teaduspreemia, Reet Kasik Wiedemanni keeleauhinna ja Tiit Hennoste Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Ettekanded tõlgitakse inglise keelde.

Lisaks saab konverentsil osaleda neljas samal ajal toimuvas töötoas, millest üks – „Kuidas eesti keeles ellu jääda ehk „Vabandage, kus kuskuss on?““ – on mõeldud just eesti keelt õppivatele välismaalastele. Teistes töötubades võetakse vaatluse alla Vikipeedia olulisus keelele, maailma keelte erinevused ja eestikeelse regilaulu loomise põhimõtted.

Konverentsil saab osaleda tasuta, töötubadesse on vajalik eelregistreerimine. Lisainfo programmi kohta ja registreerimisvorm on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kodulehel.

Rahvusülikooli emakeelepäevakonverentsi on võimalik jälgida otseülekandena Postimehe veebis.

Lisainfo: Liis Saar, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna arendus- ja kommunikatsioonijuht, 737 6148, liis.saar [ät] ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832
E-post: maria.prass [ät] ut.ee
www.ut.ee
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Rahvusülikool tähistab emakeelepäeva konverentsiga

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
02.03.2018
Foto: Andres Tennus, TÜ

Tartu ülikool peahoone aulas algab 12. märtsil kell 13 Eesti juubeliaastale pühendatud emakeelepäeva konverents „Selle maa keel“, kus arutletakse eesti keele rolli üle minevikus, olevikus ja tulevikus ning räägitakse laiemalt meie emakeele suhtest ümbritsevate keeltega.

Konverentsiga soovitakse eesti keele kõrval tähtsustada ka kõigi nende välismaalaste emakeeli, kes meie riigis elavad, samuti tunnustada neid, kes on eesti keele ära õppinud. Emakeelepäeva on koos ülikooliga tähistama oodatud nii kohalikud kui ka väljastpoolt Eestit pärit keelesõbrad.

„Emakeelepäeva konverents on ühelt poolt kingitus Eesti vabariigile 100. sünnipäeva puhul, teisalt aga meeldetuletus sellest, et kõigi siin maal elavate inimeste emakeel on ühtviisi oluline. Ühtlasi soovime konverentsiga näidata, et meil on väga suur osa välismaalasi, kes on eesti keele ära õppinud, ja selle üle on meil ainult hea meel,“ sõnas humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Margit Sutrop.

Konverentsil räägib professor Martin Ehala eesti keele mänguruumist rahvusjärgses Euroopas, emeriitdotsent Reet Kasik eesti kirjakeele viimasest sajast aastast ning vanemteadur Tiit Hennoste keelest, võimust ja vaimust. Kõik kolm esinejat on sel aastal pälvinud olulise riikliku tunnustuse: Martin Ehala sai Eesti riigi teaduspreemia, Reet Kasik Wiedemanni keeleauhinna ja Tiit Hennoste Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Ettekanded tõlgitakse inglise keelde.

Lisaks saab konverentsil osaleda neljas samal ajal toimuvas töötoas, millest üks – „Kuidas eesti keeles ellu jääda ehk „Vabandage, kus kuskuss on?““ – on mõeldud just eesti keelt õppivatele välismaalastele. Teistes töötubades võetakse vaatluse alla Vikipeedia olulisus keelele, maailma keelte erinevused ja eestikeelse regilaulu loomise põhimõtted.

Konverentsil saab osaleda tasuta, töötubadesse on vajalik eelregistreerimine. Lisainfo programmi kohta ja registreerimisvorm on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kodulehel.

Rahvusülikooli emakeelepäevakonverentsi on võimalik jälgida otseülekandena Postimehe veebis.

Lisainfo: Liis Saar, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna arendus- ja kommunikatsioonijuht, 737 6148, liis.saar [ät] ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832
E-post: maria.prass [ät] ut.ee
www.ut.ee
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Rahvusülikool tähistab emakeelepäeva konverentsiga

TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
02.03.2018
Foto: Andres Tennus, TÜ

Tartu ülikool peahoone aulas algab 12. märtsil kell 13 Eesti juubeliaastale pühendatud emakeelepäeva konverents „Selle maa keel“, kus arutletakse eesti keele rolli üle minevikus, olevikus ja tulevikus ning räägitakse laiemalt meie emakeele suhtest ümbritsevate keeltega.

Konverentsiga soovitakse eesti keele kõrval tähtsustada ka kõigi nende välismaalaste emakeeli, kes meie riigis elavad, samuti tunnustada neid, kes on eesti keele ära õppinud. Emakeelepäeva on koos ülikooliga tähistama oodatud nii kohalikud kui ka väljastpoolt Eestit pärit keelesõbrad.

„Emakeelepäeva konverents on ühelt poolt kingitus Eesti vabariigile 100. sünnipäeva puhul, teisalt aga meeldetuletus sellest, et kõigi siin maal elavate inimeste emakeel on ühtviisi oluline. Ühtlasi soovime konverentsiga näidata, et meil on väga suur osa välismaalasi, kes on eesti keele ära õppinud, ja selle üle on meil ainult hea meel,“ sõnas humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Margit Sutrop.

Konverentsil räägib professor Martin Ehala eesti keele mänguruumist rahvusjärgses Euroopas, emeriitdotsent Reet Kasik eesti kirjakeele viimasest sajast aastast ning vanemteadur Tiit Hennoste keelest, võimust ja vaimust. Kõik kolm esinejat on sel aastal pälvinud olulise riikliku tunnustuse: Martin Ehala sai Eesti riigi teaduspreemia, Reet Kasik Wiedemanni keeleauhinna ja Tiit Hennoste Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Ettekanded tõlgitakse inglise keelde.

Lisaks saab konverentsil osaleda neljas samal ajal toimuvas töötoas, millest üks – „Kuidas eesti keeles ellu jääda ehk „Vabandage, kus kuskuss on?““ – on mõeldud just eesti keelt õppivatele välismaalastele. Teistes töötubades võetakse vaatluse alla Vikipeedia olulisus keelele, maailma keelte erinevused ja eestikeelse regilaulu loomise põhimõtted.

Konverentsil saab osaleda tasuta, töötubadesse on vajalik eelregistreerimine. Lisainfo programmi kohta ja registreerimisvorm on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kodulehel.

Rahvusülikooli emakeelepäevakonverentsi on võimalik jälgida otseülekandena Postimehe veebis.

Lisainfo: Liis Saar, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna arendus- ja kommunikatsioonijuht, 737 6148, liis.saar [ät] ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832
E-post: maria.prass [ät] ut.ee
www.ut.ee
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Emakeeleolümpiaadi eelvoorus täiendati Vikipeediat

TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
01.03.2018

Tänu TÜ Miljon+ projektile oli 2017/18. õppeaastal esimest korda võimalus esitada emakeeleolümpiaadi eelvoorus Vikipeedia artikkel.
Seda võimalust kasutas 11 õpilast: viis keskmisest vanuseastmest (9.–10. klass) ja kuus vanemast vanuseastmest (11.–12. Klass). Lõppvooru pääsesid kolm parimat: Kerstin Kajar Rakvere Gümnaasiumi 10. klassist artikliga "Rootsi laenud eesti keeles" (juhendaja õp Reet Bobõlski); Anete Aas Viljandi Gümnaasiumi 11. klassist artikliga "Valve-Liivi Kingisepp" (juhendaja õp Aili Kiin) ja Kirke Ojala Kadrina Keskkooli 12. klassist artikliga "Eurokeel" (õp Merike Lillemägi). Vikipeedia artiklid ei saa aga kunagi valmis ning kõigil on võimalus neid artikleid täiendada.
Miljon+ eesmärk on miljon eestikeelset Vikipeedia artiklit aastaks 2020. Kutsume projekti tegevustes kaasa lööma kõiki, kes soovivad eesti keele ja kultuuri tulevikku panustada, ning täname emakeeleolümpiaadil artikli kirjutanuid nende panuse eest!

Kontakt: Ann Siiman, digihariduse spetsialist, e-post: ann.siiman [ät] ut.ee.
Projekti koduleht www.miljonpluss.ut.ee.

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Tänasest saab registreeruda Tartu ülikooli akadeemilisele testile

TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
01.03.2018

Kuni 12. märtsini saavad Tartu ülikooli astumisest huvitatud panna end kirja akadeemilise testi tegemisele. See annab võimaluse tagada endale ülikoolikoht juba kevadel, sest test tehakse 24. märtsil ja tulemused selguvad hiljemalt kuu lõpuks.

Akadeemilist testi saab teha suuremates linnades üle Eesti. Selle sooritamine vähemalt 65-punktisele tulemusele võimaldab asuda õppima enamikule Tartu ülikooli bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele.

„Eelmisel aastal tegi akadeemilise testi 966 inimest ja 190 neist said suvele vastu minna teadmisega, et Tartu ülikool ootab neid õppima. Need, kelle tulemus jäi alla 65 punkti, kandideerisid ülikoolikohale riigi- ja sisseastumiseksamite tulemuste alusel suvel. See põhimõte kehtib ka tänavu,“ rääkis Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma. „Meie käest uuritakse tihti, kuidas akadeemiliseks testiks valmistuda. Eraldi õppida selleks ei saa, kuid me soovitame lahendada proovitesti, mis on kuni 23. märtsini kättesaadav ülikooli kodulehel. See annab võimaluse tutvuda tüüpülesannetega ja nii peaks kulgema 24. märtsil testi tegemine sujuvamalt.“

Akadeemilise testi saab teha ühe korra aastas. See võimalus on neil, kellel on õigus astuda Tartu ülikooli sel aastal, st abiturientidel ja varem keskhariduse omandanud inimestel. Nooremaid gümnasiste ootab ülikool testi tegema gümnaasiumi lõpuaastal, seni saavad nad kätt harjutada proovitestil.

Akadeemilises testis on 150 valikvastustega küsimust. Testiga ei kontrollita mitte gümnaasiumis omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile üliõpilaskandidaadi valmisolek ja oskus kasutada etteantud infot ning leida loogilisi seoseid. Testi saab teha eesti või vene keeles ja selleks on aega kolm tundi. Tulemused avalikustatakse hiljemalt 31. märtsil ja need kehtivad Tartu ülikooli kandideerimisel 2018. aastal.

Erandina on neil, kes kandideerivad tänavu Tartu ülikooli psühholoogia või hambaarstiteaduse õppekavadele, võimalik akadeemilist testi teha ka 4. juulil. Nendel õppekavadel on akadeemiline test kohustuslik sisseastumiseksam.

Akadeemilisele testile registreerumine, viide proovitestile ja lisainfo on kättesaadavad Tartu ülikooli kodulehel.

Lisainfo: Tuuli Kaldma, TÜ vastuvõtutalituse juhataja, 737 6391, tuuli.kaldma [ät] ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832
E-post: maria.prass [ät] ut.ee
www.ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Tänasest saab registreeruda Tartu ülikooli akadeemilisele testile

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
01.03.2018

Kuni 12. märtsini saavad Tartu ülikooli astumisest huvitatud panna end kirja akadeemilise testi tegemisele. See annab võimaluse tagada endale ülikoolikoht juba kevadel, sest test tehakse 24. märtsil ja tulemused selguvad hiljemalt kuu lõpuks.

Akadeemilist testi saab teha suuremates linnades üle Eesti. Selle sooritamine vähemalt 65-punktisele tulemusele võimaldab asuda õppima enamikule Tartu ülikooli bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele.

„Eelmisel aastal tegi akadeemilise testi 966 inimest ja 190 neist said suvele vastu minna teadmisega, et Tartu ülikool ootab neid õppima. Need, kelle tulemus jäi alla 65 punkti, kandideerisid ülikoolikohale riigi- ja sisseastumiseksamite tulemuste alusel suvel. See põhimõte kehtib ka tänavu,“ rääkis Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma. „Meie käest uuritakse tihti, kuidas akadeemiliseks testiks valmistuda. Eraldi õppida selleks ei saa, kuid me soovitame lahendada proovitesti, mis on kuni 23. märtsini kättesaadav ülikooli kodulehel. See annab võimaluse tutvuda tüüpülesannetega ja nii peaks kulgema 24. märtsil testi tegemine sujuvamalt.“

Akadeemilise testi saab teha ühe korra aastas. See võimalus on neil, kellel on õigus astuda Tartu ülikooli sel aastal, st abiturientidel ja varem keskhariduse omandanud inimestel. Nooremaid gümnasiste ootab ülikool testi tegema gümnaasiumi lõpuaastal, seni saavad nad kätt harjutada proovitestil.

Akadeemilises testis on 150 valikvastustega küsimust. Testiga ei kontrollita mitte gümnaasiumis omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile üliõpilaskandidaadi valmisolek ja oskus kasutada etteantud infot ning leida loogilisi seoseid. Testi saab teha eesti või vene keeles ja selleks on aega kolm tundi. Tulemused avalikustatakse hiljemalt 31. märtsil ja need kehtivad Tartu ülikooli kandideerimisel 2018. aastal.

Erandina on neil, kes kandideerivad tänavu Tartu ülikooli psühholoogia või hambaarstiteaduse õppekavadele, võimalik akadeemilist testi teha ka 4. juulil. Nendel õppekavadel on akadeemiline test kohustuslik sisseastumiseksam.

Akadeemilisele testile registreerumine, viide proovitestile ja lisainfo on kättesaadavad Tartu ülikooli kodulehel.

Lisainfo: Tuuli Kaldma, TÜ vastuvõtutalituse juhataja, 737 6391, tuuli.kaldma [ät] ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832
E-post: maria.prass [ät] ut.ee
www.ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Tänasest saab registreeruda Tartu ülikooli akadeemilisele testile

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
01.03.2018

Kuni 12. märtsini saavad Tartu ülikooli astumisest huvitatud panna end kirja akadeemilise testi tegemisele. See annab võimaluse tagada endale ülikoolikoht juba kevadel, sest test tehakse 24. märtsil ja tulemused selguvad hiljemalt kuu lõpuks.

Akadeemilist testi saab teha suuremates linnades üle Eesti. Selle sooritamine vähemalt 65-punktisele tulemusele võimaldab asuda õppima enamikule Tartu ülikooli bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele.

„Eelmisel aastal tegi akadeemilise testi 966 inimest ja 190 neist said suvele vastu minna teadmisega, et Tartu ülikool ootab neid õppima. Need, kelle tulemus jäi alla 65 punkti, kandideerisid ülikoolikohale riigi- ja sisseastumiseksamite tulemuste alusel suvel. See põhimõte kehtib ka tänavu,“ rääkis Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma. „Meie käest uuritakse tihti, kuidas akadeemiliseks testiks valmistuda. Eraldi õppida selleks ei saa, kuid me soovitame lahendada proovitesti, mis on kuni 23. märtsini kättesaadav ülikooli kodulehel. See annab võimaluse tutvuda tüüpülesannetega ja nii peaks kulgema 24. märtsil testi tegemine sujuvamalt.“

Akadeemilise testi saab teha ühe korra aastas. See võimalus on neil, kellel on õigus astuda Tartu ülikooli sel aastal, st abiturientidel ja varem keskhariduse omandanud inimestel. Nooremaid gümnasiste ootab ülikool testi tegema gümnaasiumi lõpuaastal, seni saavad nad kätt harjutada proovitestil.

Akadeemilises testis on 150 valikvastustega küsimust. Testiga ei kontrollita mitte gümnaasiumis omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile üliõpilaskandidaadi valmisolek ja oskus kasutada etteantud infot ning leida loogilisi seoseid. Testi saab teha eesti või vene keeles ja selleks on aega kolm tundi. Tulemused avalikustatakse hiljemalt 31. märtsil ja need kehtivad Tartu ülikooli kandideerimisel 2018. aastal.

Erandina on neil, kes kandideerivad tänavu Tartu ülikooli psühholoogia või hambaarstiteaduse õppekavadele, võimalik akadeemilist testi teha ka 4. juulil. Nendel õppekavadel on akadeemiline test kohustuslik sisseastumiseksam.

Akadeemilisele testile registreerumine, viide proovitestile ja lisainfo on kättesaadavad Tartu ülikooli kodulehel.

Lisainfo: Tuuli Kaldma, TÜ vastuvõtutalituse juhataja, 737 6391, tuuli.kaldma [ät] ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832
E-post: maria.prass [ät] ut.ee
www.ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Balti riikide hiina keele õpetajad kohtuvad Tartus

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
27.02.2018

2.-3. märtsil peetakse maailma keelte ja kultuuride kolledžis rahvusvahelist sümpoosioni hiina keele kui võõrkeele õpetamise metoodilistest ja praktilistest küsimustest. 

Sümpoosionil keskendutakse peamiselt kahele valdkonnale: oma keele (näiteks eesti keele) ja kultuurikonteksti arvestamise olulisus hiina keele õpetamisel võõrkeelena ning sellele, kuidas ja milliseid praktiliste meetodeid keeletundides rakendada, et kõnekeele omandamine oleks võimalikult tõhus. Sümpoosioni peaesinejad on professor Chin-Chin Tseng Taiwani Riiklikust Pedagoogikaülikoolist ja professor Yea-Fen Chen Indiana Ülikoolist Bloomingtonis, USAs. Ettekandjate seas on hiina keele õpetajaid Eesti ja Leedu nii kõrg- kui ka üldhariduskoolidest.

Sümpoosion toimub Hiina Vabariigi (Taiwani) valitsuse toetusel, mida vahendab Taipei Riia esindus, kolledži pikaajaline koostööpartner hiina keele õppe arendamisel. Kaaskorraldaja on Tartu Ülikooli Aasia keskus.

Sümpoosioni idee autori ja peakorraldaja, kauaaegse hiina keele ja kultuuri õpetaja dotsent Märt Läänemetsa sõnul on hiina keele õppimise ja õpetamise populaarsus viimasel ajal kiiresti tõusnud, seda ka Eestis ja mujal Baltikumis, ning hiina keele õpetajate koolitus ei jõua tegelikult arengutele järele. „Kuigi nii Hiina Rahvavabariik kui ka Taiwan pakuvad aeg-ajalt koolitusi ja neil osalemise toetusi, jõuab see ainult vähesteni. Sellepärast on selline praktilise suunitlusega sümpoosioni toimumine kohapeal väga oluline,“ ütleb Läänemets. Eriti tähtsaks teemaks peab ta hiina keele õpetamise meetodite väljatöötamise ja õppevahendite loomist sihtgruppide emakeeles, kuna inglise keele vahendusel õppimine loob protsessi paratamatult teatud filtri.

Sümpoosion algab mõlemal päeval kell 10 Jakobi 2 õppehoone auditooriumis 114. Loenguid kuulama on oodatud kõik huvilised.

Programmi raames avatakse reedel, 2. märtsil kell 17 kolledži raamatukogus (Lossi 3-213) ka näitus „Sinoloogia ja hiina keele õpetamine Tartu Ülikoolis“ koos TÜ vilistlase kunstnik Virge Loo tušimaalide seeriaga „Sah-sah“.

Sümpoosioni programmi vaata siit: www.maailmakeeled.ut.ee/teaching-mandarin-in-the-baltics

Lisainfo:
Kätlin Lehiste katlin.lehiste [ät] ut.ee
Mart Tšernjuk mart.tsernjuk [ät] ut.ee

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

5.-9. märtsini peab Alin Olteanu semiootika osakonnas lühikursuse haridussemiootikast

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
27.02.2018

Järgmisel nädalal on semiootika osakonnas külas Alin Olteanu Kaunase ülikoolist, kes teeb meile lühikursuse, mille eesmärk on pakkuda tudengitele viie seminariga üldevaade peamistest ja kaasaegsetest seisukohtadest õppimise ja haridussemiootika vallas. Kursusel kõrvutatakse traditsioonilisi õppimis- ja haridusteooriad semiootiliste lähenemistega. Eriliselt keskendutakse uudsusele, mida semiootika hariduspraktikates ja teadustöös pakub, nagu semiootika mitte-antropotsentristlik lähenemine õpetamisele, mis põhineb mudelitel ning mitte lihtsalt näiteks lingvistilisel artikulatsioonil. Uuritakse peamised semiootilisi õppimise teooriad, mille põhjal luuakse semiootiline hariduse filosoofia. Kursus annab ülevaate hilisemast haridussemiootika väljast, mis on viimastel aegadel uuendanud teadustööd haridusvaldkonnas ning toob näiteid semiootika rakendamisest uudsel viisil. Arutletakse seesuguse perspektiivi tagajärgede üle erinevates valdkonades, nagu keskkond, kirjaoskus (literacy) ja digitaliseerimine.

Kursus FLSE.00.305 Semiootiline lähenemine haridusele ja õppimisele on avatud registreerimiseks, kuid registreerimine pole kindlasti osalemise eelduseks. Ajakava on järgmine:
Esmaspäev, 05.03 kell 14.15
Teisipäev, 06.03 kell 18.15
Kolmapäev, 07.03 kell 18.15
Neljapäev, 08.03 kell 16.15
Reede, 09.03 12.15
 
Kursuse käigus peaksid tudengid:
- omandama üldise arusaama kirjandusest haridussemiootikas;
- omandama arusaama uurimast kirjandusest, kuidas teooriad biosemiootikas suudavad pakkuda mitte-dualistliku mudeli hariduses;
- avastama uusi uurimissuundi semiootilisest perspektiivist vaadelduna digitaalses meedias, ökoloogias ja kirjaoskuses (literacy).
 
Kõik huvilised on teretulnud! Lisaküsimuste korral palun kirjutage aadressile //tartusemiotics [ät] ut.ee">tartusemiotics [ät] ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Tallinna Loomaaed ja TÜ semiootika osakond korraldavad Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses seminari „Looduskultuuriseminar: Loodushoiu sõnumid“.

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
26.02.2018

Tallinna Loomaaed ja Tartu Ülikooli semiootika osakond korraldavad 22.-23. märtsil 2018 Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses kahepäevase seminari „Looduskultuuriseminar: Loodushoiu sõnumid“. 
Looduskultuuri seminaride sarja eesmärgiks on looduskeskkonna ja eesti kultuuri läbipõimumiste ja valupunktide avalik ja laiapõhjaline käsitlemine. Ürituse näol on tegemist teise kohtumisega sarjas „Looduskultuuri seminarid“, mille eesmärgiks on looduskeskkonna ja eesti kultuuri läbipõimumiste ja valupunktide avalik ja laiapõhjaline käsitlemine. Esimene, kaitsealadele keskenduv seminar toimus aasta tagasi. Seekord võtame vaatluse alla loodushoiu kommunikatsiooni ning püüame kaardistada, kuidas levivad avalikkuses suhtumised ja teadmised looduse ja loodushoiu kohta, kuidas tekkivad kommunikatsioonikonfliktid ning millised on võimalused nende lahendamiseks.

 
Seminaril osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 7. märtsiks aadressil:
 
Seminari osana toimub 23. märtsil kell 16-18 ka töötuba Loodushoiu teemalise populaarteadusliku artikli kirjutamine“, mida juhendab Maie Kiisel. 
Töötuppa saavad registreeruda 13 kiiremat, st osalejate arv on piiratud.
Töötuppa saab registreeruda aadressil: https://goo.gl/XCHbzv
 
Seminari ajakava:
 
22. märts
10.45 Tiit Maran — avasõnad
11.00 Leelo Kukk — „Maale, vanaema juurde“
11.30 Silvia Lotman — „Kuidas rääkida kaitsekorraldusest?“
12.00 Katre Pärn — „Kultuurimõjude hindamine loodushoiu osana“

12.30–13.30 Lõunapaus

13.30 Asko Lõhmus — „Looduskaitseteadlane tuleb avalikkuse ette: miks ja kuidas?“
14.00 Helina Maansoo — „Hariduslikud meetodid Tallinna Loomaaia formaalharidust toetavate keskkonnahariduslike õppeprogrammide näitel“
14.30 Virgo Siil — „Kuidas suhelda ajakirjanikuga?“

15.00–15.30 Kohvipaus

15.30 Mari-Liis Madisson, Lona Päll —  „Keskkonnakonflikti elust (sotsiaal)meedias Haabersti hõbepaju juhtumi näitel“
16.00 Elle Roosaluste — „Keskkonnatemaatika trükiajakirjanduses ja vastukajad sotsiaalmeedias“
16.30 Sander Loite, Kristo Elias — „Osoon, kuidas me seda teeme? - mõttest valmis saateni“
17.00 Maie Remmel —  „Eesti arhailise kulturmaastiku aerofotogeodeetiline mudel ja loodushoid“

23. märts
11.00 Nelly Mäekivi — „Liigikaitseliste sõnumite vahendamine maailmas: keel ja pilt“
11.30 Timo Maran — „Mis on semiootiline reostus ja kuidas sellega toime tulla“
12.00 Kristel Vilbaste — „Roheline müra“

12.30–13.30 Lõunapaus

13.30 Maie Kiisel — „Kas meedia mõjutab inimese suhet loodusega?“
14.00 Tiit Randveer — „Ulukid ja jahindus meedias ja rahva teadvuses“
14.30  Annika Lepp —  pealkiri täpsustamisel 

15.00–15.30 Kohvipaus

15.30–16.00 Seminari lõpusõnad
16.00–18.00 Õpituba „Loodushoiu teemalise populaarteadusliku artikli kirjutamine“, juhendab Maie Kiisel

Ürituse toimumist toetab PUT1363 „Paljuliigiliste keskkondade semiootika: agentsus, tähendusloome ja kommunikatsioonikonfliktid“
 

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Magistrinädalaga avatakse TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe võimalused

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
26.02.2018

26. veebruarist kuni 2. märtsini on Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna uksed avatud kõigile, kes huvituvad magistriõppest. Magistrinädalal saab külastada arvukaid avatud loenguid ja osaleda paljude õppekavade infotundides.

„Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on 18 magistriõppekava ja neist 13-le saab õppima tulla mistahes erialalt, seepärast on kõik väga oodatud meie õppekavadega tutvuma. Sisseastumiseks on vaja ainult bakalaureusekraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni ja piisavat tahet edasi õppida,“ sõnas humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna arendus- ja kommunikatsioonijuht Liis Saar.

Eeldusaineteta magistriõppekavad:

 • ajalugu
 • etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia
 • kirjandus- ja teatriteadus
 • religiooniuuringud ja teoloogia
 • semiootika ja kultuuriteooria
 • tõlkeõpetus
 • Euroopa keeled ja kultuurid (inglise keeles)
 • filosoofia (inglise keeles)
 • folkloristika ja pärandirakendused (inglise keeles)
 • kultuurikorraldus (avatud ülikool)
 • semiootika (inglise keeles)

Eeldusaineteta magistriõppekavad Viljandi kultuuriakadeemias:

 • kunstide ja tehnoloogia õpetaja (tehnoloogiaõpetuse õpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, nutikate tehnoloogiate õpetaja, ettevõtlusõpetaja) (avatud ülikool)
 • pärandtehnoloogia

Ingliskeelsetele õppekavadele lõpeb avalduste esitamine 15. märtsil. Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada 20. juunist 1. juulini.

Magistrinädala programmiga on võimalik tutvuda valdkonna kodulehel. Rohkem infot kõigi õppekavade ja sisseastumistingimuste kohta saab küsida selle õppekava instituudist või uurida Tartu ülikooli kodulehelt.

Lisainfo: Liis Saar, valdkonna arendus- ja kommunikatsioonijuht, 737 6148, liis.saar [ät] ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832
E-post: maria.prass [ät] ut.ee
www.ut.ee
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Magistrinädalaga avatakse TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe võimalused

TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
26.02.2018

26. veebruarist kuni 2. märtsini on Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna uksed avatud kõigile, kes huvituvad magistriõppest. Magistrinädalal saab külastada arvukaid avatud loenguid ja osaleda paljude õppekavade infotundides.

„Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on 18 magistriõppekava ja neist 13-le saab õppima tulla mistahes erialalt, seepärast on kõik väga oodatud meie õppekavadega tutvuma. Sisseastumiseks on vaja ainult bakalaureusekraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni ja piisavat tahet edasi õppida,“ sõnas humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna arendus- ja kommunikatsioonijuht Liis Saar.

Eeldusaineteta magistriõppekavad:

 • ajalugu
 • etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia
 • kirjandus- ja teatriteadus
 • religiooniuuringud ja teoloogia
 • semiootika ja kultuuriteooria
 • tõlkeõpetus
 • Euroopa keeled ja kultuurid (inglise keeles)
 • filosoofia (inglise keeles)
 • folkloristika ja pärandirakendused (inglise keeles)
 • kultuurikorraldus (avatud ülikool)
 • semiootika (inglise keeles)

Eeldusaineteta magistriõppekavad Viljandi kultuuriakadeemias:

 • kunstide ja tehnoloogia õpetaja (tehnoloogiaõpetuse õpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, nutikate tehnoloogiate õpetaja, ettevõtlusõpetaja) (avatud ülikool)
 • pärandtehnoloogia

Ingliskeelsetele õppekavadele lõpeb avalduste esitamine 15. märtsil. Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada 20. juunist 1. juulini.

Magistrinädala programmiga on võimalik tutvuda valdkonna kodulehel. Rohkem infot kõigi õppekavade ja sisseastumistingimuste kohta saab küsida selle õppekava instituudist või uurida Tartu ülikooli kodulehelt.

Lisainfo: Liis Saar, valdkonna arendus- ja kommunikatsioonijuht, 737 6148, liis.saar [ät] ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832
E-post: maria.prass [ät] ut.ee
www.ut.ee
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Magistrinädalaga avatakse TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe võimalused

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
26.02.2018

26. veebruarist kuni 2. märtsini on Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna uksed avatud kõigile, kes huvituvad magistriõppest. Magistrinädalal saab külastada arvukaid avatud loenguid ja osaleda paljude õppekavade infotundides.

„Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on 18 magistriõppekava ja neist 13-le saab õppima tulla mistahes erialalt, seepärast on kõik väga oodatud meie õppekavadega tutvuma. Sisseastumiseks on vaja ainult bakalaureusekraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni ja piisavat tahet edasi õppida,“ sõnas humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna arendus- ja kommunikatsioonijuht Liis Saar.

Eeldusaineteta magistriõppekavad:

 • ajalugu
 • etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia
 • kirjandus- ja teatriteadus
 • religiooniuuringud ja teoloogia
 • semiootika ja kultuuriteooria
 • tõlkeõpetus
 • Euroopa keeled ja kultuurid (inglise keeles)
 • filosoofia (inglise keeles)
 • folkloristika ja pärandirakendused (inglise keeles)
 • kultuurikorraldus (avatud ülikool)
 • semiootika (inglise keeles)

Eeldusaineteta magistriõppekavad Viljandi kultuuriakadeemias:

 • kunstide ja tehnoloogia õpetaja (tehnoloogiaõpetuse õpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, nutikate tehnoloogiate õpetaja, ettevõtlusõpetaja) (avatud ülikool)
 • pärandtehnoloogia

Ingliskeelsetele õppekavadele lõpeb avalduste esitamine 15. märtsil. Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada 20. juunist 1. juulini.

Magistrinädala programmiga on võimalik tutvuda valdkonna kodulehel. Rohkem infot kõigi õppekavade ja sisseastumistingimuste kohta saab küsida selle õppekava instituudist või uurida Tartu ülikooli kodulehelt.

Lisainfo: Liis Saar, valdkonna arendus- ja kommunikatsioonijuht, 737 6148, liis.saar [ät] ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832
E-post: maria.prass [ät] ut.ee
www.ut.ee
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Tartu ülikool kuulutas aastapäevaaktusel välja kolm stipendiaati

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
23.02.2018
Esireas Balti riikide keelte stipendiumi laureaat Milda Dailidėnaitė. Foto: Kätlin Luhamägi, TÜ

Tartu ülikooli tänasel Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsertaktusel kuulutati pidulikult välja kolme stipendiumi laureaadid. Ernst Jaaksoni stipendiumi pälvis Sander Pajusalu, esimest korda välja antud Peeter Tulviste mälestusstipendium anti üle Ester Orasele ja Balti riikide keelte stipendium Milda Dailidėnaitėle.

Ernst Jaaksoni stipendiumi laureaadi Sander Pajusalu uurimistöö fookuses on haruldaste geneetiliste haiguste molekulaardiagnostika. Pajusalu on pannud aluse uute geneetiliste haiguste leidmisele ja selgitamisele ning võimaldanud oma uurimistööga täpsustada sadade patsientide diagnoosi. See on andnud tuge patsientide ja nende lähedaste nõustamisele ning otsesele ravile. Stipendium, mille suurus on 18 000 eurot, võimaldab noorel teadlasel rahastada järeldoktorantuuri projekti alustamist USA-s Yale’i ülikoolis. Sander Pajusalu soovib seal arendada uusi bioinformaatilisi analüüsimetoodikaid, mis aitaksid muu hulgas mõista pärilike haiguste molekulaarpatoloogilisi mehhanisme.

Sander Pajusalu soovitaja professor Joel Starkopfi sõnul on värske stipendiaat näidanud ennast sihikindla ja võimeka kolleegina. Seda tõestab ka tema erakordne saavutus, kui ta pärast arstiõppe cum laude lõpetamist kaitses nii doktoriväitekirja kui ka lõpetas residentuuri vanuses alla 30 aasta.

Ernst Jaaksoni stipendium on Eesti üks suurimaid üliõpilasele või teadurile antavaid erastipendiume. Mälestusstipendiumiga soovitakse toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid Tartu ülikooli doktorante, teadureid ja õppejõude.

Peeter Tulviste 5000 euro suuruse stipendiumi laureaadi Ester Orase teadustöö peamine suund on muistne toidukultuur. Analüütilise keemia meetodeid kasutades saab iidsetesse toidunõudesse ladestunud biomolekulide kaudu tuvastada neis kunagi valmistatud toite. Saadud tulemused kõnelevad ühest küljest muinasaegsest toidumenüüst, kuid nende põhjal on võimalik teha järeldusi ka tollaste majandamisviiside ja nende muutuste, sotsiaalsete normide ja käitumistavade, aga ka väliskontaktide kohta.

Professor Ivo Leito sõnul on Ester Oras suurepärane näide uue aja teadlasest, keda ei saa lahterdada konkreetsesse teadusvaldkonda ega liigitada isegi mitte reaal- või humanitaarteadlaseks. Ta uurib objekte, nähtusi ja seoseid valdkonnaüleselt, kasutades vajadust mööda nii humanitaar-, ühiskonna- kui ka reaalteadustest pärit meetodeid.

Balti riikide keelte stipendiumi laureaat kuulutati viie finalisti hulgast välja alles tänasel aktusel. 2000-eurone stipendium anti üle Tartu ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistrandile Milda Dailidėnaitėle. Laureaat uurib oma magistritöös kohafunktsiooni väljendamise võimalusi eesti ja leedu keeles. Ta on eesti keele oskuse omandanud Vilniuse ülikoolis, läbides eesti ja leedu keele bakalaureuseprogrammi, ning jätkas eesti keele ja keeleteaduse õpinguid Tartu ülikoolis. Dailidėnaitė andekus ja sihikindlus on teinud temast kolme Balti riigikeele suurepärase valdaja.

Konkursi ühe korraldaja, Tartu ülikooli eesti ja leedu keele õppejõu Tiina Katteli sõnul on Milda Dailidėnaitė äärmiselt motiveeritud tudeng, kes eristus oma sihikindluse poolest juba Vilniuse ülikoolis õpinguid alustades. Dailidėnaitė oli sõnastanud kindla eesmärgi õppida esmalt ära eesti keel ning seejärel läti keel, et neid teadmisi edaspidi oma elus rakendada. Kattel kinnitas, et stipendium on laureaadi pika ja tulemusrikka töö väärikas tunnustus ning igati ära teenitud.

Balti riikide keelte stipendiumi (nn kolme rektori stipendiumi) on 2017. aastal asutanud Tartu, Läti ja Vilniuse ülikooli rektorid ning seda antakse välja kordamööda: tänavu Eestis, järgmisel aastal Lätis ja seejärel Leedus. Stipendiumile saavad kandideerida nende kolme ülikooli kõikidel õppekavadel ja -astmetel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli vähemalt tasemel A2. Konkursil pööratakse erilist tähelepanu kandidaatide suulise ja kirjaliku väljenduse oskusele.

Tartu ülikooli 23. veebruari kontsertaktus on järelvaadatav UTTV lehel.

Lisainfo: Triin Vakker, Tartu ülikooli sihtasutuse juhataja, 5554 0773, triin.vakker [ät] ut.ee
Kristi Kerge, Tartu ülikooli rahvusvahelise koostöö juht, 529 7677, kristi.kerge [ät] ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832
E-post: maria.prass [ät] ut.ee
www.ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Rahvusvaheline Lotmani seminar toob Tartusse humanitaarteadlaste uue põlvkonna

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
23.02.2018
Juri Lotman. Foto: TÜ filosoofia ja semiootika instituut

26. kuni 28. veebruaril toimub Tartu ülikoolis iga-aastane rahvusvaheline Lotmani seminar, millega tähistavad humanitaarvaldkonna slavistika osakond ja vene kirjanduse õppetool oma õpetaja, maailmakuulsa teadlase professor Juri Lotmani sünniaastapäeva.

Tänavu on konverentsil 26 ettekannet. Traditsiooniliselt antakse üle ka Lotmani-nimelised stipendiumid teadustööde konkursi võitnud TÜ üliõpilastele – ühele semiootikule ja ühele slavistile.

„Tartu-Moskva koolkonnas toimub põlvkonnavahetus. Vanem generatsioon koolkonna asutajaid lahkub, kuid teadusteed alustavad uued jõud. Noored pakuvad välja uusi teemasid, ideid ja meetodeid,“ sõnas seminari korraldaja, Tartu ülikooli slavistika osakonna juhataja Ljubov Kisseljova. „Iga seminarist osavõtja esineb teemal, mille kallal ta parajasti töötab. See on hea võimalus tutvustada oma projekte asjatundjatele ja nõudlikule publikule. Seminari iseloomustab elav diskussioon nii saalis kui ka kuluaarides. Tihti kasvavad nendest aruteludest välja uued ettekanded ja artiklid.“

Interdistsiplinaarse ja rahvusvaheliselt tunnustatud teadusfoorumina ühendab Lotmani seminar kirjandusteadlasi, ajaloolasi, semiootikuid ja folkloriste. Mainekate teadlaste kõrval Šveitsist, Soomest, Ukrainast, Valgevenest, Venemaalt ja Eestist esinevad seminaril noored teadlased, kes on hiljuti kaitsnud TÜs doktoriväitekirja. On kujunemas heaks tavaks, et koos oma juhendajatega peavad ettekande ka praegused doktorandid. Selline koostöövorm on arendav ja pakub algajale teadlasele vajalikku kogemust.

Seminari korraldamist toetavad Tartu linnavalitsus, haridusteaduste ja kunstide valdkonna dekaan professor Margit Sutrop ja Zimini fond.

Lisainfo: Ljubov Kisseljova, seminari peakorraldaja, 737 5353, ljubov.kisseljova [ät] ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832
E-post: maria.prass [ät] ut.ee
www.ut.ee
Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Magistrinädalal saab tutvuda magistriõppe võimalustega

TÜ Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
20.02.2018

26. veebruarist kuni 2. märtsini on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna uksed avatud kõigile, kes huvituvad magistriõppest. Magistrinädala raames saab külastada arvukalt avatud loenguid ning kuulata erinevate õppekavade tutvustusi.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on kokku 18 magistriõppe kava, neist 13-le saab õppima tulla mistahes erialalt. Vajalik on vaid bakalaureusekraadi olemasolu (või sellele vastav kvalifikatsioon).

Eeldusaineteta magistriõppekavad:

 • Ajalugu
 • Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia
 • Euroopa keeled ja kultuurid (inglise keeles)
 • Filosoofia (inglise keeles)
 • Folkloristika ja pärandirakendused (inglise keeles)
 • Kirjandus- ja teatriteadus
 • Kultuurikorraldus, (avatud ülikool)
 • Religiooniuuringud ja teoloogia
 • Semiootika ja kultuuriteooria
 • Semiootika (inglise keeles)
 • Tõlkeõpetus

Viljandi kultuuriakadeemias:

 • Kunstide ja tehnoloogia õpetaja (tehnoloogiaõpetuse õpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, nutikate tehnoloogiate õpetaja, ettevõtlusõpetaja), (avatud ülikool)
 • Pärandtehnoloogia

 

Ingliskeelsetele õppekavadele lõpeb avalduste esitamine 15. märtsil. Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada 20. juunist 1. juulini.

Rohkem infot õppekavade ning sissestumistingimuste kohta saab küsida vastava õppekava instituudist või uurida Tartu Ülikooli kodulehelt.

Õpi mõistma keeli, ühiskondi ja kultuure humanitaarteaduste magistriõppes!

* Magistrinädala keskel, 28. veebruaril toimub Tartu ülikooli lahtiste uste päev ka bakalaureuseõppest huvitatutele.


Lisainfo:
hv.dekanaat [ät] ut.ee
737 5341

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Magistrinädalal saab tutvuda magistriõppe võimalustega

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
20.02.2018

26. veebruarist kuni 2. märtsini on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna uksed avatud kõigile, kes huvituvad magistriõppest. Magistrinädala raames saab külastada arvukalt avatud loenguid ning kuulata erinevate õppekavade tutvustusi.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on kokku 18 magistriõppe kava, neist 13-le saab õppima tulla mistahes erialalt. Vajalik on vaid bakalaureusekraadi olemasolu (või sellele vastav kvalifikatsioon).

Eeldusaineteta magistriõppekavad:

 • Ajalugu
 • Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia
 • Euroopa keeled ja kultuurid (inglise keeles)
 • Filosoofia (inglise keeles)
 • Folkloristika ja pärandirakendused (inglise keeles)
 • Kirjandus- ja teatriteadus
 • Kultuurikorraldus, (avatud ülikool)
 • Religiooniuuringud ja teoloogia
 • Semiootika ja kultuuriteooria
 • Semiootika (inglise keeles)
 • Tõlkeõpetus

Viljandi kultuuriakadeemias:

 • Kunstide ja tehnoloogia õpetaja (tehnoloogiaõpetuse õpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, nutikate tehnoloogiate õpetaja, ettevõtlusõpetaja), (avatud ülikool)
 • Pärandtehnoloogia

 

Ingliskeelsetele õppekavadele lõpeb avalduste esitamine 15. märtsil. Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada 20. juunist 1. juulini.

Rohkem infot õppekavade ning sissestumistingimuste kohta saab küsida vastava õppekava instituudist või uurida Tartu Ülikooli kodulehelt.

Õpi mõistma keeli, ühiskondi ja kultuure humanitaarteaduste magistriõppes!

* Magistrinädala keskel, 28. veebruaril toimub Tartu ülikooli lahtiste uste päev ka bakalaureuseõppest huvitatutele.


Lisainfo:
hv.dekanaat [ät] ut.ee
737 5341

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Magistrinädalal saab tutvuda magistriõppe võimalustega

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
20.02.2018

26. veebruarist kuni 2. märtsini on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna uksed avatud kõigile, kes huvituvad magistriõppest. Magistrinädala raames saab külastada arvukalt avatud loenguid ning kuulata erinevate õppekavade tutvustusi.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on kokku 18 magistriõppe kava, neist 13-le saab õppima tulla mistahes erialalt. Vajalik on vaid bakalaureusekraadi olemasolu (või sellele vastav kvalifikatsioon).

Eeldusaineteta magistriõppekavad:

 • Ajalugu
 • Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia
 • Euroopa keeled ja kultuurid (inglise keeles)
 • Filosoofia (inglise keeles)
 • Folkloristika ja pärandirakendused (inglise keeles)
 • Kirjandus- ja teatriteadus
 • Kultuurikorraldus, (avatud ülikool)
 • Religiooniuuringud ja teoloogia
 • Semiootika ja kultuuriteooria
 • Semiootika (inglise keeles)
 • Tõlkeõpetus

Viljandi kultuuriakadeemias:

 • Kunstide ja tehnoloogia õpetaja (tehnoloogiaõpetuse õpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, nutikate tehnoloogiate õpetaja, ettevõtlusõpetaja), (avatud ülikool)
 • Pärandtehnoloogia

 

Ingliskeelsetele õppekavadele lõpeb avalduste esitamine 15. märtsil. Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi esitada 20. juunist 1. juulini.

Rohkem infot õppekavade ning sissestumistingimuste kohta saab küsida vastava õppekava instituudist või uurida Tartu Ülikooli kodulehelt.

Õpi mõistma keeli, ühiskondi ja kultuure humanitaarteaduste magistriõppes!

* Magistrinädala keskel, 28. veebruaril toimub Tartu ülikooli lahtiste uste päev ka bakalaureuseõppest huvitatutele.


Lisainfo:
hv.dekanaat [ät] ut.ee
737 5341

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

26.-28. veebruaril korraldab TÜ slavistika osakond rahvusvahelise Juri Lotmani seminari

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
19.02.2018

Kava on allalaetav siit

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

TÜ semiootika osakonnas antakse välja esimene eestikeelne semiootika õpik

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
19.02.2018

TÜ semiootika osakonna ja TÜ kirjastuse koostöös on 18 autori sulest ilmunud esimene eestikeelne õpik semiootikast, mis on mõeldud nii tudengitele kui ka kõigile teistele semiootikast huvitatutele.

Raamat „Semiootika“ jaguneb neljaks suuremaks osaks. Esimene neist annab ülevaate semiootika ajaloost ja peamistest koolkondadest. Teine osa on pühendatud semiootika peamistele klassikutele: antud valikus Charles S. Peirce, Ferdinand de Saussure, Jakob von Uexküll, Charles Morris, Roman Jakobson, Algirdas Greimas, Juri Lotman, Thomas Sebeok ja Umberto Eco. Kolmas osa on ülevaateks kolmest olulisest semiootika valdkonnast — kultuuri-, sotsio- ja biosemiootikast ning neljandas osas esitatakse sissejuhatused mitmetesse semiootika harudesse ja rakendusaladesse.

„Tähendustemaailm on keskkond, milles me möödapääsmatult iga päev elame ja osaleme.  Semiootika ülesandeks pole mitte üksnes orienteeruda kõikvõimalikes tähendustasandites ja märgilisuse tüüpides, vaid ka tähendusloome praktikates, mis elu ja kogu kultuuri kujundab. Umberto Eco meelest on semiootika sarnane meditsiinile – üheltpoolt on ta paljusid erialasid haarav teadus, teiseltpoolt aga vahend hädade abiks ja konfliktide lahendamiseks ehk süsteemi tervise eest hoole kandmiseks,“ selgitab Silvi Salupere, üks õpiku autoritest, semiootika olulisust ühiskonnas.

Raamatu autorid on Kalevi Kull, Kati Lindström, Mihhail Lotman, Riin Magnus, Kaire Maimets, Timo Maran, Rauno Thomas Moss, Ülle Pärli, Katre Pärn, Anti Randviir, Tiit Remm, Silvi Salupere, Virve Sarapik, Elin Sütiste, Peeter Torop, Andreas Ventsel, Vadim Verenitš ja Katre Väli. Oma nägemuse klassikutest ja semiootika kujunemisest vormis raamatus piltideks semiootikust kunstnik Rauno Thomas Moss. 

„Semiootika“ väljaandmist toetas Sihtasutuse Archimedes eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmise programm.

Raamatu esitlus toimub 20. veebruaril algusega kell 16 TÜ kunstimuuseumis (Ülikooli 18). 


Lisainfo: Silvi Salupere, Tartu ülikooli semiootika lektor, 737 6154, silvi.salupere [ät] ut.ee

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli avalike suhete spetsialist
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832
E-post: maria.prass [ät] ut.ee
www.ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Professor Marco Caracciolo külalisloeng "Narratiiv ja inimliku-mitte-inimliku vahelised põimingud"

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
15.02.2018

Teisipäeval, 20. veebruaril kell 10.15 peab professor Marco Caracciolo (Genti ülikool, Belgia) külalisloengu teemal “Narratiiv ja inimliku-mitte-inimliku vahelised põimingud“ (Narrative and Human-Nonhuman Entanglements). Loeng toimub kultuuriteaduste instituudis (Ülikooli 16-109).   

Loengututvustus: Kaasaegne ökoloogiline kriis seab terve rea kontseptuaalseid väljakutseid inimülestel ruumilis-ajalistel skaaladel, aga ka argikeele kasutusele, mis lääne kultuuris toob endaga kaasa subjekti ja objekti dualistliku lahutamise. Kliimamuutusi puudutavate laiemate filosoofiliste küsimuste valguses (nagu neid käsitleb näiteks Dale Jamieson), vaatlen oma loengus viise, kuidas narratiiv “mitte-inimlikke” reaalsusi haarata püüab: 1) õõnestades subjekti-objekti vaheliste suhete binaarsust; ja 2) käsitledes inimüleste nähtuste ja inimkoosluste fundamentaalset põimumist.  “Narratiivide” all pean ma silmas nii kaasaegse kirjanduse (eriti “kliima-kirjanduse” žanri) refleksiivseid narratiive, kui ka argivestlustes tekkivaid suulisi narratiive. Väidan, et kirjanduslike strateegiate uuringud avavad uusi võimalusi isikliku kogemuse uurimiseks ja analüüsiks, rõhutades vastastikuseid mõjutusi kirjandusliku väljenduse ja isikliku kokkupuute vahel ökoloogiliste ja keskkonna-küsimustega tegelemisel.

Marco Caracciolo on Genti ülikooli inglise keele ja kirjanduse professor ning ERC stardigrandi “Narrating the Mesh” (NARMESH) hoidja. Ta sai 2012. aastal Bologna ülikoolist võrdleva kirjanduse doktorikraadi ning töötas külalisteadurina Hamburgi, Groningeni ja Freiburgi ülikoolides. Marco Caracciolo töö keskendub narratiivi fenomenoloogiale ning narratiivi ja teaduslike mudelite vahelistestele suhetetele. Ta on avaldanud töid ajakirjades Narrative, Semiotica, Narrative Theory, Phenomenology and the Cognitive Sciences. Ta on kolme raamatu autor: The Experientiality of Narrative: An Enactivist Approach (De Gruyter, 2014; honorable mention for the Perkins Prize of the International Society for the Study of Narrative); Strange Narrators in Contemporary Fiction: Explorations in Readers’ Engagement with Characters (University of Nebraska Press, 2016); and A Passion for Specificity: Confronting Inner Experience in Literature and Science (co-authored with the psychologist Russell Hurlburt; Ohio State University Press, 2016).

Loengu toimumist toetab Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI uudised

Igaüks saab osaleda aasta keeleteo valimisel 7. märtsi keskööni

EKI uudised

2017. aasta parima keeleteo rahvaauhinna saaja väljaselgitamiseks on alanud avalik hääletus, mis kestab 7. märtsi keskööni. Igaühel on võimalik anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel www.hm.ee/keeletegu2017.

Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

2017. aasta keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 23 mullust keeletegu, mille põhjalikumad kirjeldused on kättesaadavad ministeeriumi kodulehel

Kandidaadid on (esitamise järjekorras):

 • „Meie pere kala-aabits“
 • Eesti keelekorralduse suurkuju Eduard Ahrensi mälestuse jäädvustamine
 • Klassi-Instagrami „Roostikurebased“ loomine
 • Õpilaskonkurss „Kirjandusraal”
 • Filoloog Ülle Leisi regulaarsed arvamuslood „Tõlkes leitud” Postimehe elektroonilises väljaandes
 • Seitsme tundesõnaga T-särgid
 • „Soome-eesti suursõnaraamatu” veebiversioon
 • „Eesti-mari sõnaraamat”
 • Eurokeele e-kogumik „Tõlkimise tahud”
 • Uuring „Eesti keeleseisund“
 • Vikerraadio emakeelepäeva etteütlus 10
 • Eesti Keele Instituudi keelekooli rubriik ajalehes Postimees
 • Muu kodukeelega laps huvihariduses
 • Kristiina Ehini luulekogu „Kohtumised”
 • Selge keele konverents 2017
 • Miljon eestikeelset Vikipeedia-artiklit aastaks 2020
 • „Sörulase aabits”
 • Rakvere teatri virukeelne talveetendus ,,Tagassi inglite juure”, viru keele avalikkusele tutvustamine
 • Lavastus „Siuru õhtu 100”
 • Kümme aastat ametnike keelekoolitust
 • Murdetekstide kogumik „Loode-Eesti murdelood. Risti ja Harju-Madise”
 • Hiiukeelne luulekogu „Ole ise”
 • Enn Ernitsa artiklikogumik „Sõna haaval. Emakeelest tehiskeelteni”

Oma lemmikkandidaadile saab poolthääle anda nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel www.hm.ee/keeletegu2017 kui e-posti aadressil keeletegu@hm.ee.

Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel.

Laureaadid tehakse teatavaks 16. märtsil Türi Ühisgümnaasiumis.

Varasemad laureaadid ja auhinna statuut.

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI keeleürituste kalender

J. V. Veski LI päev

EKI keeleürituste kalender
Nimetus: J. V. Veski LI päev
Toimumiskoht: Tartu Ülikool / Tartu
Kategooria: Keelekalender
Kuupäev: 27. juuni 2018
Algusaeg: 11:15
Kirjeldus:

J. V. Veski päev toimub kolmapäeval, 27. juunil Tartus. 

Kava täpsustamisel.

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
EKI keeleürituste kalender

Emakeele Seltsi aastakoosolek

EKI keeleürituste kalender
Nimetus: Emakeele Seltsi aastakoosolek
Toimumiskoht: Tartu Ülikool / Tartu
Kategooria: Keelekalender
Kuupäev: 23. märts 2018
Algusaeg: 11:15
Kirjeldus:

Emakeele Seltsi aastakoosolek toimub reedel, 23. märtsil 2018 kell 11.15 TÜ peahoones Veski auditooriumis (139). 

 

Akadeemilise ettekande peab Maire Raadik. 

 

Koosoleku päevakord täpsustamisel. 

 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Tartu Ülikooli semiootika osakonnas koostati esimene eestikeelne semiootika õpik

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
14.02.2018

Teisipäeval, 20. veebruaril 2018 kell 16 esitleme Tartu Ülikooli Kunstimuuseumis raamatut SEMIOOTIKA.

Kõnelevad Silvi Salupere, Kalevi Kull, Peeter Torop

 TÜ semiootika osakond

TÜ kirjastus

 

Tartu Ülikooli semiootika osakonna ja TÜ Kirjastuse koostöös on ilmunud kauaoodatud õpik "Semiootika". Raamatul on 18 autorit - tähestiku reas Kalevi Kull, Kati Lindström, Mihhail Lotman, Riin Magnus, Kaire Maimets, Timo Maran, Rauno Thomas Moss, Ülle Pärli, Katre Pärn, Anti Randviir, Tiit Remm, Silvi Salupere, Virve Sarapik, Elin Sütiste, Peeter Torop, Andreas Ventsel, Vadim Verenitš, Katre Väli. 

Tähendustemaailm on keskkond, milles me möödapääsmatult iga päev elame ja osaleme.  Semiootika ülesandeks pole mitte üksnes orienteeruda kõikvõimalikes tähendustasandites ja märgilisuse tüüpides, vaid ka tähendusloome praktikates, mis elu ja kogu kultuuri kujundab. Umberto Eco meelest on semiootika sarnane meditsiinile – üheltpoolt on ta paljusid erialasid haarav teadus, teiseltpoolt aga vahend hädade abiks ja konfliktide lahendamiseks ehk süsteemi tervise eest hoole kandmiseks.

Selle raamatu valmimisele eelnes aastatepikkune töö. Kõigepealt peeti enam kui aasta jooksul rida seminare Tartu Ülikooli semiootika osakonnas, mille tulemusena valmis põhjalik ülevaade maailmas eri aegadel ja keeltes ilmunud semiootika sissejuhatavatest käsitlustest. Sellest tõukudes arutati läbi ka käesoleva õpiku lähtekohad, mille esimene versioon valmis juba 2014. aastal. 

Meie esmane soov oli kirjutada mõistetepõhine süstemaatiline ülevaade semiootika teooriast. See ülesanne osutus keerukamaks kui paistab, sest sobiv ühtne mõistetesüsteem, millega võiksime, vähemalt Tartu semiootikakoolkonna seisukohalt, enam-vähem rahul olla, nõuab veel üksjagu tööd. Valisime “ühtse” esituse asemel seekord “harulise”, pöörates enamat tähelepanu nendele semiootika tahkudele ja harudele, milles meil on suurem kogemus ja mis on esindatud meie õppekavades. Lähtena semiootikasse on raamatul ositi ka käsiraamatu ülesanne, andes juhatust edasisele lugemisvarale. 

Raamatu sissejuhatavale peatükile, milles esitatakse lühidalt semiootika määratlus ja tähtsamad allikad, järgnevad neli osa. Esimene neist annab ülevaate semiootika ajaloost ja peamistest koolkondadest. Teine osa on pühendatud semiootika peamistele klassikutele: meie valikus Charles S. Peirce, Ferdinand de Saussure, Jakob von Uexküll, Charles Morris, Roman Jakobson, Algirdas Greimas, Juri Lotman, Thomas Sebeok ja Umberto Eco. Kolmas osa on ülevaateks kolmest olulisest semiootika valdkonnast — kultuuri-, sotsio- ja biosemiootikast. Neljandas osas esitatakse sissejuhatused reasse semiootika harudesse ja rakendusaladesse. Et jääda oma asjatundmise raamidesse, on mitmed olulised eriharud (näiteks keele-, reklaami- ja kognitiivsemiootika) ses raamatus pikemalt käsitlemata ja iseloomustatud vaid lühidalt. 

Oma nägemuse klassikutest ja semiootika kujunemisest vormis raamatu piltideks semiootikust kunstnik Rauno Thomas Moss. Õpiku lõpus on toodud peamiste mõistete lühiseletused, samuti nimede ja terminite loendid ning põhjalik bibliograafia. Kuigi raamat on mõeldud eeskätt abivahendiks semiootikatudengitele, on selle koostamisel ja kirjutamisel silmas peetud ka laiemat huvilisteringi. 

Raamatu väljaandmist toetas Sihtasutuse Archimedes eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmise programm.

Lisainfo: Silvi Salupere

semiootika lektor ja toimetaja

tel: 737 6154; silvi.salupere [ät] ut.ee

 

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Klaus Ruthenbergi ettekanne "No analysis without synthesis"

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
13.02.2018

Neljapäeval 22. veebruaril peab filosoofia osakonna kollokviumis Klaus Ruthenberg ettekanne "No analysis without synthesis"

Klaus Ruthenberg on keemia professor Coburgi rakendusteaduste ja kunstide ülikoolis Baierimaal, Saksamaa liitvabariigis, ta on olnud loodusteaduste dekaan ja teaduse ja kultuuriuuringute keskuse asutaja ning jätkuvalt selle liige. Tal on doktorikraad keemias (1989) ja MA teadusfilosoofias (1993). Viimase aja teadustööd on põhiliselt keemiafilosoofiast. Ta on õpetanud ja teinud uurimistööd Argentiinas, Hiinas, Belgias, Suurbritannias ja mujal. Viimastel aastatel on tema koostatud ja toimetatud näiteks järgmised väljaanded: Chemistry without atoms. František Wald and positivist chemistry. (Königshausen & Neumann, 2018). Foundations of Chemistry, Vol. 12, No. 2 – Special Issue ISPC Coburg 2008 (2010), Klaus Ruthenberg and Jaap van Brakel Stuff – The Nature of Chemical Substances (Königshausen & Neumann, 2008).

Ettekande lühikokkuvõte:
In 1860, Marcelin Berthelot claimed that “chemistry creates its subject”. In 2006, Joachim Schummer wrote in a similar intention: “Chemical synthesis is, to be sure, the most obvious peculiarity of chemistry, albeit the most neglected one because it is foreign to any received idea of philosophy of science.”

In the chemical sciences, it is a received and unquestioned opinion that analytical techniques are necessary for the validation of synthetic efforts. Hence, the picture of analytical chemistry as the subordinate “kitchen maid” of synthetic chemistry has become strong and seemingly inevitable. Very early, however, the significance of the reverse perspective has been mentioned, for example by Etienne-Francois Geoffroy (1704): “One is never sure, in fact, of having decomposed a mixt into its true principles until one can recompose it from the same principles. This reestablishment is not always possible. When it is not possible, it does not necessarily work against the analysis of the mixt, but when it is successful, the analysis is demonstrated.”

In the present contribution, I shall explore the (unusual?) reverse side of the dialectical relationship between analysis and synthesis in some detail. The main question will be: What exactly is the “Analytic-Synthetic Ideal” Mi Gyung Kim (2014) is referring to? My main claim is that no analytical procedure, qualitative or quantitative, can do without synthetic parts. By “synthetic”, I here mean the making of substances as well as the preparation and purification of standards for calibration. One more obvious case is the electrolysis of water: In order to quantify the composition of that substance, oxygen and hydrogen are prepared (synthesized) and their volumes measured and compared. By following the suggestion of Tony Edmonds (Chemical analysis is purification, synthesis, and comparison; 1999), I will try to support my thesis by a close look at various other intriguing examples, among them the “analysis” of noble gases, acids, and selected organics.

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut

Rahvusvaheline kogukond räägib Tartus sündmuse visuaalsest kujutamisest

TÜ Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut
13.02.2018
Üks seminari põhiesinejatest, Stéphane Lojkine. Foto: Kristi Henno

Maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimub 15.-16. veebruarini rahvusvaheline konverents pealkirjaga „Sündmus ja pilt“, millel pööratakse seekord põhitähelepanu sündmuse visuaalsetele kujutamisviisidele.

Tegemist on jätkuga möödunud aastal samal ajal kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli raames toimunud intensiivseminarile „Sündmus kirjanduses, kunstis ja elus“. „Kui eelmisel aastal oli töökeeleks inglise keel, siis seekord saavad meie prantsuse külalised rääkida valdavalt oma emakeeles,“ täpsustas konverentsi peakorraldaja Tanel Lepsoo. „Konverentsi esimesele ja ingliskeelsele seansile on aga oodatud kõik need, kes prantsuse keelt veel väga hästi ei mõista.“

Lisaks külalistele Kanadast ja Prantsusmaalt võtavad sõna ka TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži professorid, kelle hulgas peavad juba ettekande käesoleva aasta jaanuaris tööle asunud germanistika professor Marko Pajević, klassikalise filoloogia professor Janika Päll, anglistika professor Raili Marling ning romanistika professor Sara Bédard-Goulet. Konverentsi kokkuvõtva ettekande peab möödunud seminari üks põhiesinejatest Stéphane Lojkine (Aix-Marseille ülikoolist), kes seekord uurib, kas kujutatav sündmus on ikka juba ära olnud, nagu tavapäraselt arvatakse, või näitavad pildid meile hoopis midagi toimumatut, fantoomset.

Konverentsi kava on kättesaadav maailma keelte ja kultuuride kolledži kodulehel.

Lisainfo: Tanel Lepsoo, maailma keelte ja kultuuride kolledži asedirektor, 506 9641, tanel.lepsoo [ät] ut.ee
Age Allas, maailma keelte ja kultuuride kolledži tasemeõppe koordinaator, 737 6255, age.allas [ät] ut.ee

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised

Uus teoreetilise filosoofia juhtivteadur

TÜ Filosoofia ja semiootika instituudi uudised
12.02.2018

Veebruaris liitus filosoofia osakonnaga teoreetilise filosoofia juhtivteadur Bryan Frances. Mobilitas Pluss tippteadlase toetuse saajana juhib ta kolmeaastast projekti "Ekspertiis ja fundamentaalsed lahkarvamused filosoofias ja teaduses" (MOBTT45).

Bryan on varem töötanud Leedsi, Fordhami ja Lingnani ülikoolis. Ta on uurinud lahkarvamuste epistemoloogiat, skeptitsismi, värvuse filosoofiat, filosoofia ja religiooni epistemoloogiat, sisu eksternalismi ning mitmeid teisi teemasid. Ta on avaldanud järgmised raamatud: Scepticism Comes Alive (Oxford University Press, 2008), Gratuitous Suffering and the Problem of Evil (Routledge, 2013), Disagreement (Polity, 2014). Kevadsemestril õpetab ta kursust paradoksides filosoofias (FLFI.04.072).

Bryan Francese koduleht.

Teema: 
 • ava allikas
 • google
 • twitter
 • facebook
 • pocket
 • readability
 • delicious
 • email
rohkem
Märgi loetuks